Yrke operatør av herdeovn

Operatører av herdeovn betjener elektriske eller gassdrevne ovner for å herde glassprodukter gjennom en varme-kjøle-prosess og passer på at temperaturen er innstilt i henhold til spesifikasjonene. De inspiserer glassproduktene gjennom hele prosessen for å se etter feil.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Justere brennerkontroller

  Justere varmen i brenneren ved å regulere termostaten etter den foreskrevne temperaturen i henhold til hver enkelt produktspesifikasjon.

 • Observere produkters atferd

  Observere fargen på branner og pyrometerkjegler under visse bearbeidingsforhold, for eksempel høy temperatur.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Følge med på glass under varme

  Følger med på egenskapene til glasset som allerede er satt inn i ovnen, slik at man unngår sprekker, vridning og blemmer.

 • Følge produksjonsplan

  Følge produksjonsplanen og ta hensyn til alle krav, tidspunkter og behov. Denne planen skisserer hvilke enkeltelementer som må produseres i hvert tidsrom, og omfatter ulike aspekter som produksjon, personalplanlegging, lagerbeholdning osv. Det er vanligvis knyttet til produksjon, der planen viser når produktene vil etterspørres, og hvor mye som vil etterspørres. Bruke all informasjon til den faktiske gjennomføringen av planen.

 • Danne underlag for glass

  Danne et underlag for glass på metallbrettene ved å spre gips ved hjelp av ruller eller palettkniver.

 • Justere ovnstemperatur

  Justere temperaturnivå og -ensartethet i ovnen ved å korrigere drivstoffmatingen.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Undersøke i tekniske ressurser

  Lese og tolke tekniske ressurser, som digitale eller papirbaserte tegninger og justeringsdata, for å kunne sette opp en maskin eller et arbeidsverktøy, eller for å montere mekanisk utstyr.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Forberede skuffer for gjenbruk

  Forberede brettene for gjenbruk ved å fjerne disse fra ovnen og sette dem inn i kjøleovnen for gradvis kjøling.

 • Posisjonere glass på brett

  Plassere glasset på de spesifikke ovnbrettene ved hjelp av tenger.

 • Betjene kjøleovn

  Betjene den temperaturstyrte ovnen som brukes ved temperering, prosessen med å kjøle ned varmt glass gradvis for å unngå intern spenning.

Source: Sisyphus ODB