Yrke operatør av kaffekvern

Operatører av kaffekverner betjener kverner som maler kaffebønner til angitt malingsgrad.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kaffemalingsnivåer

  De kjente nivåene er grovmaling, medium/finmaling, finmaling, superfin maling og tyrkisk maling. Indikasjoner på maskiner for å oppnå produktspesifikasjoner. 

 • Malingsmaskiner

  Maling og møller og driften til disse i teori og praksis.

Ferdigheter

 • Tolerere sterke lukter

  Tolerere sterk lukt som kommer fra varene som behandles under produksjon.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Sjekke behandlingsparametere

  Sjekke behandlingsparametere for å holde de teknologiske prosessene under kontroll.

 • Arbeide på transportbånd innen matproduksjon

  Arbeide ved transportbånd innen matproduksjon.

 • Undersøke produksjonsprøver

  Undersøke produksjonsprøver visuelt eller manuelt for å verifisere egenskaper som klarhet, renslighet, konsistens, fuktighet og tekstur.

 • Håndtere kvernemaskin

  Operere en slipemølle som maler korn, som kakaobønner eller kaffebønner, for produksjon av pulver eller masser med forskjellige konsistenser og kornstørrelser.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Tilpasse kaffekverning til kaffetypen

  Bruke ulike prosedyrer og forberedelsesmetoder for kaffekverning.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Betjene kornrengjøringsmaskin

  Starte den automatiske rengjøringsmaskinen, som blåser og siler ut fremmedlegemer som jord, kvist og stein fra hele korn og fører kornet til en oppbevaringstank for videre behandling.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

Source: Sisyphus ODB