Yrke operatør av kakaopresse

Operatører av kakaopresser betjener én eller flere hydrauliske kakaopresser for å skille ut en nærmere angitt mengde kakaosmør (en naturlig olje fra kakaobønner) fra sjokoladevæsken.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Hydraulikk

  Systemer for kraftoverføring som bruker kraften i flytende væsker til å overføre kraft.

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskalaer for Celsius og Fahrenheit.

Ferdigheter

 • Smake på kakaobønner

  Smake på kakaobønner etter røsting og sørge for at det ikke er noen rå eller brente smaker.

 • Sjekke behandlingsparametere

  Sjekke behandlingsparametere for å holde de teknologiske prosessene under kontroll.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Betjene veiemaskin

  Arbeide med veiemaskin for å måle rå, halvferdige og ferdige produkter.

 • Separere biprodukter av presset kakao

  Presse kakaomasse og skille kakaosmør og kakaopulver fra hverandre.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Håndtere maskiner for kakaopressing

  Betjene én eller flere hydrauliske kakaopresser for å ta ut angitte mengder kakaosmør fra kakaomassen.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Lagre produkter fra kakaopressing

  Ha produktene fra pressingen av kakaomasse i passende beholdere. Fylle beholdere med kakaosmør og sette kakaokaker på samlebåndet.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Sortere kakaobønner

  Sortere kakaobønner for å velge ut passende bønner for brenning og maling. Sjekke at de valgte bønnene er i samsvar med kvalitetsstandarder. Rengjøre kakaobønner med mindre feil.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

Source: Sisyphus ODB