Yrke operatør av kalkovn

Operatører av kalkovner styrer utstyr som brenner kalkstein for å fremstille kalk og karbondioksid. De styrer strømmen av materiale, brennstoff og luft, og følger med på strømmen av materiale og luft, temperaturen, brennstoffdiagrammer og oksygenmålere, og gjør justeringer om nødvendig. De fører også produksjonsjournaler.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Håndtere varm kalkstein

  Håndtere varm kalkstein ved å spa den opp for å klargjøre prøvene for analyse.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

 • Skrive batchregisterdokumentasjon

  Skrive rapporter om historikken til de framstilte batchene idet det tas hensyn til rådata, utførte tester og overholdelse av god produksjonsskikk for hvert parti av produktet.

 • Produsere lesket kalk

  Produsere lesket kalk ved å overføre ulesket kalk fra oppbevaringstanken til oppløsningstankene der ulesket kalk blandes med vann.

 • Administrere ovnventilasjon

  Administrere produktspesifikk og energieffektiv ovnventilasjon.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Flytte ulesket kalk

  Flytte ulesket kalk med transportbånd.

 • Håndtere kalkovn

  Betjene kalkovn og tilhørende utstyr for å brenne kalkstein for å produsere karbondioksid eller kalk.

 • Kontrollere kalksteinstrøm

  Kontrollere kalksteinstrøm ved å justere flyten inn i ovnen ved bruk av reostater.

Source: Sisyphus ODB