Yrke operatør av kantmaskin

Operatører, kantmaskin betjener maskiner som finerer materialer, som oftest tre, for å øke holdbarheten og gjøre dem penere. De regulerer også hastigheten på båndet, stiller temperaturregulatoren for å justere varmen, smører lim på platekanter og regulerer maskinen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Kantbåndlaging

  Prosess og ulike former for kantbånd til å dekke materialer med.

Ferdigheter

 • Betjene kantbåndmaskiner

  Betjene maskiner og utstyr som brukes til å dekke materialer, for eksempel tre, med et beskyttende lag.

 • Utføre målinger av deler

  Betjene måleinstrumenter for å måle deler av fremstilte gjenstander. Ta hensyn til produsentens spesifikasjoner for å utføre målingen.

 • Vedlikeholde kantebåndmaskiner

  Vedlikeholde kantebåndmaskiner og utstyr for å sikra at de er rene, sikre og fungerer. Utføre rutinemessig vedlikehold av utstyr, og justere der det er nødvendig ved hjelp av manuelle og elektriske verktøy.

 • Kassere avskåret avfallsmateriale

  Kassere potensielt farlig avfall som skapes under kutteprosessen, som spon, skrap og metallklumper, sortere avfallet i henhold til regelverket og rydde opp på arbeidsplassen.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Kontrollere kvaliteten på råmaterialer

  Kontrollere kvaliteten på de grunnleggende materialene som brukes til produksjon av halvfabrikater og ferdige produkter ved å vurdere noen av egenskapene, og ved behov velge ut prøver som skal analyseres.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

Source: Sisyphus ODB