Yrke operatør av kappsag

Operatører av kappsager bruker manuelle tverrvedsager. Tverrvedsager brukes ved felling og kapping av trær, eller ved kvisting. Tverrvedsagere kan også arbeide med mindre tverrvedsager i et verksted, for å kappe manuelt.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Sageteknikker

  Ulike sagteknikker for både manuelle og elektriske sager.

 • Felling

  Prosesser for felling, nedskjæring av trær og omdanning til tømmer, herunder mekanisk felling og bearbeiding.

 • Tresnitt

  Forskjellige former for nedskjæring av tre, over eller parallelt med kornet, og radielt eller tangentielt med kjernen. Atferd til kutt i tre under ulike omstendigheter, og det optimale kuttet for et gitt formål. Effekt av treets spesialegenskaper, som kvister eller defekter.

Ferdigheter

 • Identifisere farer på arbeidsplassen

  Utføre sikkerhetskontroller og inspeksjoner av arbeidsplasser og arbeidsutstyr. Sikre at de oppfyller sikkerhetsregler, og identifisere farer og risikoer.

 • Holde sageutstyr i god stand

  Sørge for at sageutstyr alltid er i god og sikker stand. Kontrollere at utstyret ikke har feil eller mangler. Bytte ut defekte eller slitte elementer i samsvar med retningslinjene. Oppbevare elementer trygt når de ikke er i bruk. Varsle den ansvarlige parten ved store eller farlige feil og mangler.

 • Håndtere sag sikkert

  Oppbevare, bære og beskytte sagen ved bruk av etuier, hylser og knivbeskyttere.

 • Kvesse skarpe verktøy

  Avdekke sløve kanter på skarpe verktøy, eller eventuelle feil på eggen. Bruke egnet utstyr for å kvesse verktøyet på en trygg og effektiv måte. Vedlikeholde og beskytte skarpt verktøy. Varsle riktig person om feil som ikke kan utbedres.

 • Betjene kappsag

  Bruke en kappsag til å lage manuelle kutt.

Source: Sisyphus ODB