Yrke operatør av lyskastere

Operatører av lyskastere styrer lyskastere basert på det kunstneriske eller kreative konseptet, i samspill med utøverne. Lyskastere er spesialisert lysutstyr, designet for å følge utøvere eller bevegelser på scenen. Bevegelse, størrelse, strålebredde og farge styres manuelt. Derfor samarbeider operatørene tett med operatør av miksebord for lys og utøverne. Arbeidet deres er basert på instruksjoner og annen dokumentasjon. Arbeidet deres kan omfatte arbeid i høyden, på broer eller over et publikum.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Føre bevegelige spotlights

  Styre bevegelige spotlights under en liveopptreden basert på visuelle signaler eller dokumentasjon.

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Montere fremføringsutstyr

  Montere lyd, lys og videoutstyr på scenen før fremføring i samsvar med spesifikasjonene.

 • Sette opp bevegelige spotlights

  Sette opp og teste bevegelige spotlights i forskjellige lokaler.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Lagre fremføringsutstyr

  Demontere lyd-, lys- og videoutstyr på en sikker måte etter en fremføring. Sørge for at utstyret oppbevares på riktig måte.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Kommunisere under show

  Kommunisere effektivt under liveopptredener og forvente tekniske feil som kan oppstå.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Rigge bort elektronisk utstyr

  Fjerne og lagre ulike typer elektronisk utstyr på en sikker måte etter bruk.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Følge tidssignaler

  Observere dirigenten, orkesteret eller regissøren og følge tekst og korpartitur presist i henhold til tidssignaler.

Source: Sisyphus ODB