Yrke operatør av miksebord for lys

Operatører for miksebord for lys styrer lyssettingen av en forestilling basert på det kunstneriske eller kreative konseptet, i samspill med utøverne. Arbeidet deres er påvirket av og påvirker resultatene for andre operatører. Derfor samarbeider de tett med designerne, operatørene og utøverne. Operatører av miksebord for lys forbereder og fører tilsyn med monteringen, styrer det tekniske mannskapet, programmerer utstyret og håndterer lyssystemet. De kan være ansvarlige for tradisjonelle eller automatiserte lysarmaturer, og i noen tilfeller også styre video. Arbeidet deres er basert på planer, instruksjoner og annen dokumentasjon.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Støtte en designer i utviklingsprosessen

  Støtte designere gjennom utviklingsprosessen.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Montere utstyr til avtalt tid

  Sørge for å sette opp utstyr i henhold til tidsfrister og tidsplaner.

 • Kommunisere under show

  Kommunisere effektivt under liveopptredener og forvente tekniske feil som kan oppstå.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Delta i sceneaktiviteter

  Registrere handlingen på scenen, og samhandle med den. Treffe beslutninger på riktig tidspunkt og med riktig fremgangsmåte i et produksjonsmiljø for å sikre flyt i fremføringen.

 • Sette opp lystavle

  Installere, koble til og prøve lystavlen i et live forestillingsmiljø.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Konsultere med interessenter om gjennomføring av en produksjon

  Rådføre seg med ulike mennesker og grupper som er interessenter i produksjonen. Være på linje når det gjelder den praktiske siden av produksjonen, og holde dem oppdatert.

 • Betjene en belysningskonsoll

  Betjene en belysningskonsoll under øving eller liveforestillinger, basert på visuelle signaler eller dokumentasjon.

 • Lyssette et show

  Lyssette et show med utgangspunkt i konkrete behov for oppsetningen.

 • Organisere ressurser for kunstnerisk produksjon

  Samordne menneskelige og materielle ressurser samt kapitalressurser innenfor kunstnerisk produksjon, basert på den aktuelle dokumentasjonen, for eksempel manuskripter.

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokale forhold

  Justere planer til andre lokasjoner med hensyn til det kunstneriske konseptet.

 • Utarbeide belysningsplan

  Lage tekniske tegninger og dokumentasjon innenfor lysavdelingen.

 • Registrere informasjon om utført kunstnerisk produksjon

  Registrere og dokumentere en produksjon i alle fasene rett etter utførelsesperioden, slik at den kan reproduseres, slik og all relevant informasjon forblir tilgjengelig.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Holde tritt med trender

  Overvåke og følge nye trender og utviklinger innen spesifikke sektorer.

 • Tolke kunstneriske intensjoner

  Tolke forfatterens kunstneriske intensjoner.

 • Prøve ut lysmoduser

  Sette opp og prøve ut lysmoduser.

 • Ivareta fremføringens kunstneriske kvalitet

  Observere showet, forutse og reagere på tekniske problemer som kan oppstå, for å sikre optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Utføre kvalitetskontroll av design under en kjøring

  Kontrollere og sikre kvaliteten på designresultater under en kjøring.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Prøve ut lysmoduser med automatiserte lamper

  Teknisk manipulere lysplater for automatiske lys. Konfigurere og prøve ut lysmoduser med automatiske lys.

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

Source: Sisyphus ODB