Yrke operatør av oljeklaringsutstyr

Operatører av oljeklaringsutstyr betjener utstyr for å fjerne sedimenter og fuktighet fra olje. De varmer opp klaringstankene med damp og sil for å tilrettelegge for klaringsprosessen. De fjerner fremmedlegemer fra overflaten på den varme oljen ved hjelp av skummere.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Vedlikeholde tanker

  Rengjøre og holde tank-, kum- og filterbunner i tilstrekkelig god tilstand ved bruk av håndverktøy og elektroverktøy.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Kontrollere flyt av materie som brukes i oljebehandling

  Justere strømningshastigheten til hydrogen, damp, luft og vann til konverteren. Veie og tilsette oppgitte mengder katalytiske stoffer og andre kjemikalier for å hardne oljer eller fettstoffer.

 • Betjene veiemaskin

  Arbeide med veiemaskin for å måle rå, halvferdige og ferdige produkter.

 • Overvåke oljeblandingsprosess

  Overvåke oljeblandingsprosessen. Gjøre justeringer i blandingsprosessen i henhold til resultatene fra tester.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Filtrere spiselige oljer

  Filtrere olje som en av prosessene under utvinning av olje. Pumpe olje ved hjelp av utstyr som sikter eller kleder og overholde helse- og sikkerhetsforskrifter.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Håndtere blandemaskin for olje

  Bruke maskiner til å veie og blande vegetabilske oljer til produkter som salatoljer, smult og margarin i henhold til oppskriften.

 • Vurdere kvalitetskarakteristikker av matvarer

  Vurdere kvalitetsegenskapene til næringsmiddelprodukter når det gjelder de viktigste egenskapene (f.eks. fysiske, sensoriske, kjemiske, teknologiske osv.) for råstoffer, halvferdige produkter samt ferdige produkter.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Utføre oljeklarning med kokemetoder

  Klarne olje ved koking med vann. Varme opp nyutvinnet olje med en spesifisert mengde vann tilsatt. Helle av oljen når mesteparten av vannet er kokt bort, og la det koagulerte faststoffet ligge igjen i bunnen av beholderen. Forsøke å etterlate en fast rest som inneholder en minimal mengde resterende olje.

 • Klarne olje ved avsetning

  Klarne olje ved avsetning. La nye ekstraherte oljer stå i en liten oljetrommel eller bøtte i flere dager, slik at faste stoffer kan sette seg. Helle av den klare eller «flytende» oljen etter avsetning, og etterlate avfall i bunnen av beholderen. Disse avsatte faste stoffene kalles «oljeslim».

 • Vurdere oljehardhet

  Vurdere prøver for å sikre at oljehardheten er i tråd med spesifikasjonene.

 • Pumpeprodukter

  Betjene pumpemaskiner i samsvar med spesielle framgangsmåter og avhengig av type produkt. Sikre korrekte mengder og tilstrekkelig mating for prosessen.

Source: Sisyphus ODB