Yrke operatør av oljepumpesystem

Operatører av oljepumpesystemer håndterer pumper som sørger for at sirkulasjonen av olje og avledede produkter fungerer som den skal. De overvåker strømmen i rørene ved et raffineri og tester utstyret for å sikre minst mulig avvik. Operatører innen pumpesystemer arbeider fra et svært automatisert kontrollrom, der de kommuniserer med andre arbeidere for å koordinere pumpevirksomhet. Operatører av oljepumpesystemer utfører mindre reparasjoner og vedlikehold og rapporterer ved behov.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Mekaniske verktøy

  Forstå maskiner og verktøy, herunder deres design, bruk, reparasjon og vedlikehold.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

Ferdigheter

 • Verifisere oljesirkulasjon

  Kontrollere at innkommende og utgående materialer sirkulerer gjennom riktige målere, og kontrollere at målerne fungerer på riktig måte.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Koordinere ekstern kommunikasjon

  Lede nettverks- og radiokommunikasjon mellom ulike driftsenheter. Motta og videreformidle radio- og telekommunikasjonsmeldinger eller anrop. Disse kan omfatte meldinger fra publikum eller fra nødtjenestene.

 • Betjene oljepumpesystemer

  Manipulere kontrollpaneler for å justere trykk og temperatur og for å dirigere produktets strømningshastighet. Kontrollere oljepumpesystemer; overvåke væskesirkulasjonen i petroleumsraffinerier.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

 • Betjene hydrauliske pumper

  Betjene hydrauliske pumpesystemer.

 • Samle inn oljeprøver

  Innhente prøver av petroleumsprodukter ved å vri på tappeventiler; sette beholderen inn i tanken for å innhente prøvemateriale.

 • Synkronisere pumpehusaktiviteter

  Sørge for at pumpehusene er synkrone; tilstrebe kontinuerlig produktflyt og minimal produktforurensning.

 • Inspisere rørledninger

  Gå langs rørledninger for å identifisere skader eller lekkasjer; bruke elektronisk deteksjonsutstyr og gjennomføre visuelle inspeksjoner.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Kontrollere pumpeoperasjoner innen petroleumsproduksjon

  Kontrollere fabrikkanlegg og gass- og oljepumpeutstyr. Overvåke målere og kontrollere utstyret for å sørge for at ekstraksjonen gjennomføres på en effektiv og sikker måte.

 • Angi utstyrskontroller

  Tilpasse utstyrskontroller for å produsere nødvendige mengder og nødvendig produktkvalitet. Ta hensyn til laboratorieanbefalinger, tidsplaner og testresultater.

Source: Sisyphus ODB