Yrke operatør av oljepumpesystem

Operatører av oljepumpesystemer håndterer pumper som sørger for at sirkulasjonen av olje og avledede produkter fungerer som den skal. De overvåker strømmen i rørene ved et raffineri og tester utstyret for å sikre minst mulig avvik. Operatører innen pumpesystemer arbeider fra et svært automatisert kontrollrom, der de kommuniserer med andre arbeidere for å koordinere pumpevirksomhet. Operatører av oljepumpesystemer utfører mindre reparasjoner og vedlikehold og rapporterer ved behov.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Mekaniske verktøy

  Forstå maskiner og verktøy, herunder deres design, bruk, reparasjon og vedlikehold.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

Ferdigheter

 • Verifisere oljesirkulasjon

  Kontrollere at innkommende og utgående materialer sirkulerer gjennom riktige målere, og kontrollere at målerne fungerer på riktig måte.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Koordinere ekstern kommunikasjon

  Lede nettverks- og radiokommunikasjon mellom ulike driftsenheter. Motta og videreformidle radio- og telekommunikasjonsmeldinger eller anrop. Disse kan omfatte meldinger fra publikum eller fra nødtjenestene.

 • Betjene oljepumpesystemer

  Manipulere kontrollpaneler for å justere trykk og temperatur og for å dirigere produktets strømningshastighet. Kontrollere oljepumpesystemer; overvåke væskesirkulasjonen i petroleumsraffinerier.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

 • Betjene hydrauliske pumper

  Betjene hydrauliske pumpesystemer.

 • Samle inn oljeprøver

  Innhente prøver av petroleumsprodukter ved å vri på tappeventiler; sette beholderen inn i tanken for å innhente prøvemateriale.

 • Synkronisere pumpehusaktiviteter

  Sørge for at pumpehusene er synkrone; tilstrebe kontinuerlig produktflyt og minimal produktforurensning.

 • Inspisere rørledninger

  Gå langs rørledninger for å identifisere skader eller lekkasjer; bruke elektronisk deteksjonsutstyr og gjennomføre visuelle inspeksjoner.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Kontrollere pumpeoperasjoner innen petroleumsproduksjon

  Kontrollere fabrikkanlegg og gass- og oljepumpeutstyr. Overvåke målere og kontrollere utstyret for å sørge for at ekstraksjonen gjennomføres på en effektiv og sikker måte.

 • Angi utstyrskontroller

  Tilpasse utstyrskontroller for å produsere nødvendige mengder og nødvendig produktkvalitet. Ta hensyn til laboratorieanbefalinger, tidsplaner og testresultater.

Source: Sisyphus ODB