Yrke operatør av overfres

Operatører av overfres arbeider med industrifreser for å forme tre til ønsket form. Overfreser har et fresehode som beveger seg over trevirket og beveges opp og ned for å regulere innsnittsdybden. Nåtidens industrielle overfreser er vanligvis datastyrte, noe som gir svært nøyaktige og konsistente resultater.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sageteknikker

  Ulike sagteknikker for både manuelle og elektriske sager.

 • Tresnitt

  Forskjellige former for nedskjæring av tre, over eller parallelt med kornet, og radielt eller tangentielt med kjernen. Atferd til kutt i tre under ulike omstendigheter, og det optimale kuttet for et gitt formål. Effekt av treets spesialegenskaper, som kvister eller defekter.

 • Trearbeidsprosesser

  Trinn for bearbeiding av tre for produksjon av treprodukter og maskintyper som brukes til disse prosessene, f.eks. tørking, forming, montering og overflatebehandling.

 • Sagebladtyper

  Typer av skjæreblader som brukes i sageprosessen, som båndsagblader, krysskjær, plytooth-blader og annet, laget av verktøystål, karbid, diamant eller andre materialer.

 • Kutteteknologier

  Mangfoldet av kutteteknologi, som programvare eller mekanikk, guiding av kutteprosesser gjennom lasering, saging, fresing, osv.

Ferdigheter

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Betjene trehøvel

  Bruke automatiserte eller ikke-automatiserte industrielle høvler, som inkluderer et høvelhode som beveger seg over treet og går opp eller ned for å regulere høveldybden.

 • Erstatte sageblad på maskin

  Bytte det bladet på en sag ved å fjerne sponbørsten, fjerne fremre bladfører, løsne bladet og fjerne det. Montere nytt blad ved å montere fremre bladfører, montere sponbørsten, montere dekselet og justere bladspenningen.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

 • Manipulere tre

  Manipulere egenskapene til og formen og størrelsen på tre.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Kassere avskåret avfallsmateriale

  Kassere potensielt farlig avfall som skapes under kutteprosessen, som spon, skrap og metallklumper, sortere avfallet i henhold til regelverket og rydde opp på arbeidsplassen.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Justere kuttegenskapene

  Justere kuttestørrelser og dybder på skjæreverktøy. Justere høyder på arbeidsbord og maskinarmer.

 • Lage kutteplan

  Utarbeide planer for å vise hvordan materialet blir delt opp i funksjonelle deler for å holde materielt svinn til et minimum.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

Source: Sisyphus ODB