Yrke operatør av påledriver

Operatører av påledrivere arbeider med tungt utstyr som plasserer påler og slår dem ned i bakken med en spesialisert mekanisme.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekaniske verktøy

  Forstå maskiner og verktøy, herunder deres design, bruk, reparasjon og vedlikehold.

 • Kranlastdiagrammer

  Forstå kranlastdiagrammer som beskriver funksjonene til kranen og hvordan løftekapasiteten varierer avhengig av distanse og vinkel.

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, inkludert drivorganer, motorer, hydrauliske og pneumatiske systemer. Deres funksjoner og sannsynlige feil.

Ferdigheter

 • Holde tungt anleggsutstyr i god stand

  Inspisere anleggsmaskiner for byggeprosjekter før hver bruk. Holde maskinen i god stand, ta hånd om små reparasjoner og varsle den ansvarlige hvis maskinen har alvorlige feil.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Reagere på hendelser i tidskritiske miljøer

  Overvåke situasjonen rundt deg og være forutseende. Være klar til å iverksette raske og hensiktsmessige tiltak ved uventede hendelser.

 • Betjene rambukkhammer

  Betjene en rambukk som kjører påler ned i bakken med en hammerbevegelse. Arbeide med dieseldrevne rambukkhammere og hydrauliske rambukker, som er mer stillegående og bedre egnet for områder som er følsomme for støy og vibrasjoner.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Forhindre skader på nytteinfrastruktur

  Kommunisere med energiverk eller bruke planer på stedet for eventuell nytteinfrastruktur som kan forstyrre eller bli skadet av et prosjekt. Ta nødvendige forholdsregler for å unngå skade.

 • Sikre tungt anleggsutstyr

  Sikre tungt utstyr, for eksempel tårnkraner og betongpumper før, under og etter bruk for å forhindre skade på maskinene, arbeidskraften eller anleggsområdet. Iverksette forebyggende tiltak som å trekke inn betongpumpens robotarm eller bringe krokblokken tilbake til kranbommen.

 • Inspisere byggeplasser

  Ivareta helse og sikkerhet under byggeprosjektet ved å inspisere anleggsområdet jevnlig. Identifisere risikoer for å sette mennesker i fare eller for å skade anleggsutstyr.

 • Sette opp pålehjelmer eller -hylser

  Feste en hjelm eller hylse til en påle for å beskytte pålens hode mot belastninger og støtskader, og for å overføre rambukkens slagkraft til pålen på en effektiv måte. Være nøye så du ikke fester hjelmen eller hylsen for stramt, da dette kan forårsake skade. Velge og plassere riktig såle for jobben, dersom hjelmen inneholder en utskiftbar plastsåle.

 • Presse inn betongpåler

  Bruke ulike typer rambukker til å kjøre betongpåler ned i bakken for strukturstabiliseringsformål. Være nøye med å plassere pålen og rambukken riktig, og bruke riktig mengde kraft for å skyve pålen, og forhindre skader og fysiske belastninger.

 • Presse inn stålpåler

  Bruke en rekke ulike typer påledrivere for å slå ned stolper av stål som monteres i bakken for strukturstabiliserende formål. Påse at pålen og påledriveren plasseres på riktig måte, og bruke riktig mengde kraft for å slå ned pålen uten at den blir skadet.

Source: Sisyphus ODB