Yrke operatør av pelletpresse

Operatører av pelletpresser betjener en hammermølle som gjør treavfall om til pelleter som brukes som brensel. Det malte produktet presses deretter gjennom en dyse som lager pelleter av standard form og størrelse.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Trefuktighetsinnhold

  Vannmengde som finnes i trevirke. Hvordan trefuktigheten påvirker treets størrelse og fysiske kjennetegn. Hvilket fuktighetsinnhold som passer for ulike bruksområder.

 • Pelletsstandarder

  Standardene for å lage pellets i Europa, som regulerer egenskaper som tetthet, vanninnhold og innhold i pellets.

Ferdigheter

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Betjene pelletpresse

  Sette opp og overvåke maskinen som består av en stor trommel med perforerte valser med hull i pelletstørrelse som pelletsblandingen ekstruderes gjennom før den skjæres i biter for å oppnå ønsket lengde.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

Source: Sisyphus ODB