Yrke operatør av sandblåser

Operatører av sandblåsere bruker eget utstyr og maskineri for å glatte ut ru overflater ved hjelp av sandblåsing. Sandblåsing brukes ofte ved etterbehandling av metalldeler og til byggematerialer som brukes innen murerfaget, som murstein, stein og betong. Det betjener sandblåsere eller sandblåsingskabinetter som med høyt trykk skapt med en sentrifugalpumpe, blåser en strøm av slipemiddel som sand, soda eller vann på overflaten for å forme den og glatte den ut.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sprengningsslipemidler

  De forskjellige typer og egenskaper for fine slipestoffer som benyttes til slipesprengning, som hvitt aluminiumoksid, stålkorn, silisiumkarbid med mer.

 • Sandblåse maskindeler

  De ulike delene av en type sandblåsingsutstyr, deres egenskaper og bruksområder, f.eks. pedal, blåsedyse, støvsamler, filter, slipemidler med mer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Blåse overflate

  Blåse en overflate med sand, metallpartikler, tørris eller andre blåsemidler for å fjerne urenheter eller rufse til en glatt overflate.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Jevne ut kantete overflater

  Inspisere og jevne ut kantete overflater på stål og metalldeler.

Source: Sisyphus ODB