Yrke operatør av skjæremaskin, skotøy

Operatører av skjæremaskiner, skotøy kontrollerer lær, tekstil, syntetiske materialer, farging og fottøy. De velger ut områder av materialene som skal skjæres til, med utgangspunkt i kvalitet og strekkretning, de beslutter hvor og hvordan det skal skjæres, og programmerer og kjører bestemte teknologier eller maskiner. Utstyret som brukes til store materialflater, er ofte en automatisk kniv. Operatører av skjæremaskiner, skotøy posisjonerer og håndterer lær og andre materialer. De justerer skjæremaskiner, setter sammen fottøykomponenter og deler, og kontrollerer tilskårne deler mot spesifikasjoner og kvalitetskrav.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lærvarekomponenter

  De ulike prosedyrene og metodene for bearbeiding av lærmaterialer og lærvarer, som produserbarhet og egnethet.  

 • Fottøymaterialer

  Egenskaper, komponenter, fordeler og begrensninger ved et stort utvalg materialer som brukes i produksjonen av fottøy: lær, lærerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, plast, gummi osv. 

 • Utstyr for vedlikehold av sko

  Funksjonaliteten til det brede utstyret og de grunnleggende reglene for regelmessig vedlikehold.

 • Fottøymaskiner

  Funksjonene til det store spekteret av maskiner, og grunnleggende regler for regelmessig vedlikehold.

 • Fottøyproduksjonsteknologi

  Fottøyprosessteknologi og maskiner som er involvert. Fottøyproduksjonen starter i klippe/klikkerommet, der øvre og nedre komponenter klippes til. De øverste komponentene settes sammen i lukkerommet ved å følge en presis rekkefølge med spesifikke operasjoner: løyping, bretting, søm, osv. De lukkede øvre, innersålen og andre nedre komponenter settes sammen i monteringsrommet, der hovedoperasjonene er påsetting av såler. Prosessen avsluttes med ferdigstilling i rom for etterbehandling og pakking.

 • Lærvarematerialer

  Det brede spekteret av materialer som brukes i produksjon av skinnvarer: lær, skinnerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, osv. Måten å skille mellom forskjellige materialer på ut fra deres egenskaper, fordeler og begrensninger.

 • Lærvarekvalitet

  Kvalitetsspesifikasjonene til materialer, prosesser og ferdige produkter, de vanligste manglene til lær, prosedyrer for rask prøving, prosedyrer for laboratorieundersøkelser og standarder samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. 

 • Fottøykomponenter

  Komponenter for fottøy både for overdel (vamp, kvartaler, fôringer, avstivere, tåpuffer, osv.) og bunn (såler, hæler, innleggssåler, osv.). Miljøkriterier og betydning av resirkulering. Velge ut egnede materialer og deler på grunnlag av deres innflytelse på skotøyets stil og egenskaper, kjennetegn og produksjonsmulighet. Framgangsmåter og metoder for kjemisk og mekanisk bearbeiding av lær og lærvarer.

 • Produksjonsprosesser for lærvarer

  Prosesser, teknologi og maskiner som er involvert i produksjonen av lærvarer.  

 • Fottøykvalitet

  Kvalitetsspesifikasjoner for materialer, prosesser og ferdige produkter, de mest vanlige mangler i fottøy, framgangsmåter for rask prøving, framgangsmåter for laboratorieundersøkelser og forsøk samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. Kvalitetssikring av produksjonsprosesser og grunnleggende begreper med hensyn til kvalitet på skotøy og standarder for fottøy.

 • Manuelle kutteprosesser for lær

  Regler for kutting, varians i læregenskaper på overflaten og forlengelsesanvisninger for fottøydelene.

Ferdigheter

 • Utføre manuell kutting for fottøyoverdeler

  Kunne sjekke og fullføre kutteordrer, velge læroverflater, klassifisere utskårne deler, manuell fingerferdighet samt evnen til å identifisere feil og defekter på læroverflaten kreves. Det er også nødvendig med en svært god visuell kapasitet, for å gjenkjenne farger, nyanser og finishtyper. Kunne bruke følgende verktøy: kniv, mønstermaler, skjærebrett og merkenål.

 • Anvende maskinklippeteknikker for fottøy og lærvarer

  Justere og fastsette de maskintekniske driftsparametrene for å skjære fottøy og lærvarer. Kontrollere og velge skjæreformer, klassifisere de avskårne stykkene i henhold til beskjæringsbegrensninger, spesifikasjoner og kvalitetskrav. Kontrollere og gjennomføre kutteordrer. Utføre enkle prosedyrer for vedlikehold av maskinene.

 • Vedlikeholde utstyr for fottøysammensetting

  Utarbeide planer for hyppighet, operasjoner, komponenter og materialer som skal brukes ved vedlikehold av fottøy. Montere, programmere, finjustere og utføre forebyggende og korrigerende vedlikeholde av ulike maskiner og utstyr innen produksjon av skotøy. Vurdere funksjonaliteten og ytelsen til forskjellige maskiner og forskjellig utstyr, oppdage feil og korrigere problemer, foreta reparasjoner og skifte komponenter og deler, samt utføre rutinemessig smøring og forebyggende og korrigerende vedlikehold. Registrere alle tekniske opplysninger knyttet til vedlikehold.

 • Anvende grunnleggende regler for vedlikehold på lærvare- og fottøymaskiner

  Anvende grunnleggende regler for vedlikehold og renhold av utstyr og maskiner for produksjon av fottøy og lærvarer som du betjener.

Source: Sisyphus ODB