Yrke operatør av tørkeovn for malt

Operatører av tørkeovn for malt betjener tørkeovner og utstyr og fører tilsyn med at malttørkeoperasjonene holdes innenfor angitte tørkeparametre.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brannslokkingssystemer

  Enheter og systemer som brukes til å slukke brann, klassene og brannkjemien.

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskalaer for Celsius og Fahrenheit.

 • Byggtyper

  De forskjellige byggtypene, egenskaper og kvalitet.

Ferdigheter

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Bruke ulike typer brannslukkere

  Forstå og bruke ulike metoder for brannslokking og ulike typer og klasser av brannslokkingsutstyr.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Riste malt

  Riste malt etter egnede framgangsmåter, og legge vekt på risting for å oppnå angitt farge eller hardhet. Følge spesifikasjoner for tørking og risting.

 • Vedlikeholde industriovner

  Vedlikeholde industriovner for å sikre en effektiv og korrekt drift.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Betjene en varmebehandlingsprosess

  Bruke varmebehandling som er rettet mot å tilberede og konservere halvfabrikata eller ferdige matprodukter.

 • Administrere ovnventilasjon

  Administrere produktspesifikk og energieffektiv ovnventilasjon.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Bruke flammehåndteringsforskrifter

  Overholde lover og organisatoriske regler for sikker oppbevaring og bruk av antennelige materialer.

 • Sette opp maskinkontroller

  Konfigurere eller justere maskinkontroller for å justere forhold som materialstrøm, temperatur eller trykk.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Håndtere agitasjonsmaskin

  Håndtere agitasjonsmaskin for å sikre en jevn omrøring av partiet.

 • Håndtere vifter for maskiner

  Starte vifter som tvinger behandlet luft inn i tromler eller seksjoner.

 • Justere temperaturmålere

  Betjene temperaturmålere for å holde mat- og drikkevarer ved passende temperaturer.

 • Implementere tiltak mot brennbarhet

  Iverksette tiltak mot brann. 40 % sprit antennes hvis den varmes opp til rundt 26 °C og det finnes en tennkilde. Flammepunktet for ren alkohol er 16,6 °C.

 • Kontrollere gassfyrt ovn for maltristing

  Tenne og justere gassfyrt ovn som varmer opp for ovner for malttørking.

 • Håndtere brannfarlige stoffer

  Håndtere brannfarlige stoffer for røsting og sikre at sikkerhetstiltak er på plass.

 • Betjene industrielle ovner

  Observere temperaturen, og varme opp ovn til den angitte temperaturen. Betjene stekefat, og forenkle stekeprosessen ved hjelp av instrumenter som hindrer at kornene stikker ut av fatene.

 • Sørge for at høye temperaturer tåles

  Tåle høye temperaturer samtidig som man beholder konsentrasjon og effektivitet under krevende omstendigheter.

 • Overvåke risting

  Sørge for at egnet ristingsgrad og ønskede aromaer og farger oppnås ved risting av kaffebønner og korn.

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

Source: Sisyphus ODB