Yrke operatør av tørkeovn for malt

Operatører av tørkeovn for malt betjener tørkeovner og utstyr og fører tilsyn med at malttørkeoperasjonene holdes innenfor angitte tørkeparametre.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brannslokkingssystemer

  Enheter og systemer som brukes til å slukke brann, klassene og brannkjemien.

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskalaer for Celsius og Fahrenheit.

 • Byggtyper

  De forskjellige byggtypene, egenskaper og kvalitet.

Ferdigheter

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Bruke ulike typer brannslukkere

  Forstå og bruke ulike metoder for brannslokking og ulike typer og klasser av brannslokkingsutstyr.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Riste malt

  Riste malt etter egnede framgangsmåter, og legge vekt på risting for å oppnå angitt farge eller hardhet. Følge spesifikasjoner for tørking og risting.

 • Vedlikeholde industriovner

  Vedlikeholde industriovner for å sikre en effektiv og korrekt drift.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Betjene en varmebehandlingsprosess

  Bruke varmebehandling som er rettet mot å tilberede og konservere halvfabrikata eller ferdige matprodukter.

 • Administrere ovnventilasjon

  Administrere produktspesifikk og energieffektiv ovnventilasjon.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Bruke flammehåndteringsforskrifter

  Overholde lover og organisatoriske regler for sikker oppbevaring og bruk av antennelige materialer.

 • Sette opp maskinkontroller

  Konfigurere eller justere maskinkontroller for å justere forhold som materialstrøm, temperatur eller trykk.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Håndtere agitasjonsmaskin

  Håndtere agitasjonsmaskin for å sikre en jevn omrøring av partiet.

 • Håndtere vifter for maskiner

  Starte vifter som tvinger behandlet luft inn i tromler eller seksjoner.

 • Justere temperaturmålere

  Betjene temperaturmålere for å holde mat- og drikkevarer ved passende temperaturer.

 • Implementere tiltak mot brennbarhet

  Iverksette tiltak mot brann. 40 % sprit antennes hvis den varmes opp til rundt 26 °C og det finnes en tennkilde. Flammepunktet for ren alkohol er 16,6 °C.

 • Kontrollere gassfyrt ovn for maltristing

  Tenne og justere gassfyrt ovn som varmer opp for ovner for malttørking.

 • Håndtere brannfarlige stoffer

  Håndtere brannfarlige stoffer for røsting og sikre at sikkerhetstiltak er på plass.

 • Betjene industrielle ovner

  Observere temperaturen, og varme opp ovn til den angitte temperaturen. Betjene stekefat, og forenkle stekeprosessen ved hjelp av instrumenter som hindrer at kornene stikker ut av fatene.

 • Sørge for at høye temperaturer tåles

  Tåle høye temperaturer samtidig som man beholder konsentrasjon og effektivitet under krevende omstendigheter.

 • Overvåke risting

  Sørge for at egnet ristingsgrad og ønskede aromaer og farger oppnås ved risting av kaffebønner og korn.

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

Source: Sisyphus ODB