Yrke operatør av tungt utstyr under jorden

Operatører av tungt utstyr under jorden betjener tunge gruvemaskiner som drive- og lasteutstyr for utvinning av malm og mineralressurser i gruver under jorden.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Underjordiske helse- og sikkerhetsrisikoer

  Reglene og risikoene som påvirker helse og sikkerhet ved arbeid under jorden. 

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Virkningen av geologiske faktorer på gruvedrift

  Være oppmerksom på virkningen av geologiske faktorer, f.eks. feil og steinbevegelser, under gruvedrift.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

Ferdigheter

 • Formidle informasjon om gruveutstyr

  Kommunisere på en gjennomsiktig og effektiv måte med gruveledelsen og maskinoperatører. Videreformidle relevante opplysninger, som driftsavbrudd og utstyrets effektivitet og produktivitet.

 • Ta uavhengige driftsbeslutninger

  Ta umiddelbare driftsbeslutninger etter behov, uten henvisning til andre, ved å ta hensyn til omstendighetene og eventuelle relevante prosedyrer og lovgivning. Selv bestemme hvilket alternativ som er den beste for en bestemt situasjon.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Gjennomføre kommunikasjon mellom skift

  Kommunisere relevant informasjon om forholdene på arbeidsplassen, fremgang, hendelser og potensielle problemer til arbeiderne på neste skift.

 • Utføre mindre reparasjoner av utstyr

  Gjennomføre rutinemessig vedlikehold på utstyr. Gjenkjenne og identifisere mindre feil på utstyr og foreta reparasjoner dersom det er nødvendig.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Inspisere tunge undergrunnsmaskiner for gruvedrift

  Inspisere tunge maskiner og tungt utstyr for dagbruddrift. Identifisere og rapportere feil og avvik.

 • Reagere på hendelser i tidskritiske miljøer

  Overvåke situasjonen rundt deg og være forutseende. Være klar til å iverksette raske og hensiktsmessige tiltak ved uventede hendelser.

 • Håndtere press grunnet uventede situasjoner

  Strebe etter å oppnå mål til tross for press grunnet utilsiktede faktorer som ligger utenfor din kontroll.

 • Betjene gruvedriftsverktøy

  Betjene og vedlikeholde et bredt spekter av håndholdt verktøy, elektroverktøy og utstyr for gruvedrift.

Source: Sisyphus ODB