Yrke operatør for gasstransportsystem

Operatører for gasstransportsystem transporterer energi i form av naturgass. De mottar naturgass fra produksjonsstasjonen, transporterer den gjennom rørledninger og sikrer levering til stasjoner for gassdistribusjon.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brenngass

  De ulike kvalitetene, farene og bruken av brenngass, f.eks. oksygenacetylen, oksygengasolin, oksygen-hydrogen med mer.

 • Krav til sikkerhet for varer transportert via rørledninger

  Kjenne til sikkerhetskrav og sikkerhetstiltak som er nødvendige for å unngå ulykker under transport av varer via rørledninger. Sikre tiltak for transport av olje og petroleumsprodukter, olefin, ammoniakk, CO2, hydrogen med mer.

 • Gassmarkedet

  Utvikling og viktigste drivkrefter i markedet for gasshandel, gasshandelsmetoder og praksis, og identifisering av de viktigste interessentene på gassmarkedet.

 • Transportforskrifter for rørledning

  Kjenne til transportforskrifter for rørledning og bruken i rørledningsfelter. Bruke transportforskrifter for rørledning i konstruksjonen av nye steder.

 • Typer av rørledninger

  Kjenne til ulike typer rørledninger og deres ulike bruksområder. Skille mellom rørledninger som brukes til transport av varer over korte og lange avstander, og forstå deres respektive matesystemer.

Ferdigheter

 • Regulere strømmen av stoffer i rørledninger

  Kontrollere strømmen av stoffer som gasser, kjemikalier, oljer og andre materialer som transporteres gjennom rørledninger og pumpestasjoner.

 • Styre gassoverføringssystem

  Forvalte systemer for transport av gass fra gassproduksjonsanlegg til gassdistribusjonsanlegg ved hjelp av rørledninger, og ivareta sikkerheten ved drift og oppfyllelse av regler.

 • Sikre samsvar med bestemmelser innen rørledningsinfrastrukturer

  Sikre at forskriftene for drift av rørledninger oppfylles. Sikre at infrastrukturen til rørledningene er i samsvar med juridiske mandater, og at de overholder forskriftene for transport av varer via rørledningene.

 • Teste rørledningsinfrastrukturoperasjoner

  Utføre tester på rørledninger, for eksempel for å kontrollere at det er en kontinuerlig strøm av materialer gjennom dem, avdekke lekkasjer og vurdere egnetheten til plasseringen av rørledninger.

 • Oppdage feil i rørledningsinfrastrukturen

  Påvise feil i infrastrukturen for rørledninger under bygging eller over tid. Påvise mangler som konstruksjonsfeil, korrosjon, bakkebevegelse, anboring ved en feiltakelse med mer.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Følge opp rutiner for service og vedlikehold av rørledninger

  Utføre oppfølgingsaktiviteter knyttet til planen, fordelingsplanen og den tjenesten som er besørges av rørledningsinfrastrukturen. Sikre at rørledningens ruteoppgaver utføres, og at de er i samsvar med kundeavtaler.

Source: Sisyphus ODB