Yrke operatør på vannkraftverk

Operatører på vannkraftverk betjener og vedlikeholder utstyr som brukes i produksjonen av energi fra vannbevegelser. De overvåker måleutstyret, vurderer produksjonsbehovene og tilpasser vannstrømmen for å oppfylle disse behovene. De utfører også reparasjons- og vedlikeholdsoppgaver.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektriske generatorer

  Prinsipper for og driften av innretninger som kan konvertere mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og vekselstrømsgeneratorer, rotorer, statorer, armaturer og felt.

 • Sikkerhetsforskrifter for elektrisk kraft

  Overholde sikkerhetstiltak som må treffes i forbindelse med installering, drift og vedlikehold av konstruksjoner og utstyr som fungerer i produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, f.eks. egnet sikkerhetsutstyr, utstyr for håndtering av prosedyrer, og forebyggende tiltak.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Hydroelektrisitet

  Produksjon av elektrisk kraft gjennom bruk av vannkraft, som anvender gravitasjonskraften ved flytting av vann, og fordelene og de negative aspektene ved bruk av vannkraft som en fornybar energikilde.

 • Elektrisk strøm

  Strøm som er elektrisk ladd, ført av elektroner eller ioner i et medium som en elektrolytt eller plasma.

 • Hydraulikk

  Systemer for kraftoverføring som bruker kraften i flytende væsker til å overføre kraft.

Ferdigheter

 • Betjene hydrauliske pumper

  Betjene hydrauliske pumpesystemer.

 • Betjene hydrauliske maskinerikontroller

  Betjene spesialmaskiner på riktig måte ved å bruke ventiler, håndhjul eller reostater for å bevege og kontrollere flyten av drivstoff, vann og tørre eller flytende bindemidler til maskinen.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Overvåke elektriske generatorer

  Overvåke driften for elektriske generatorer i kraftstasjoner for å sikre funksjonalitet og sikkerhet, og for å identifisere behov for reparasjoner og vedlikehold.

 • Vedlikeholde elektrisk utstyr

  Kontrollere elektrisk utstyr for funksjonssvikt. Iverksette sikkerhetstiltak, selskapets retningslinjer og gjeldende lovgivning angående elektrisk utstyr. Rengjøre, reparere og skifte ut deler og koblinger etter behov.

 • Vedlikeholde hydraulikksystemer

  Gjennomføre rutinemessig vedlikehold og reparasjoner i systemer som bruker væsker under trykk til å drive maskiner og utstyr.

Source: Sisyphus ODB