Yrke operatør ved bryggeri

Operatører ved bryggerier overvåker mesking, separering og koking av råstoffer. De sørger for at bryggekarene rengjøres på riktig måte og til rett tid. De fører tilsyn med arbeidet i bryggeriet og betjener bryggeriets utstyr for å levere brygg av god kvalitet til rett tid.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lutteringsprosess

  Lutreprosess, der mosen skilles ut i en klar, flytende form samt restkorn. Lutring skjer normalt i tre trinn: mosing, resirkulering og spyling.

 • Ingredienser for ølproduksjon

  Bestanddeler i øl som består av vann, en stivelseskilde, f.eks. maltbygg, bryggerigjær og en aroma, f.eks. humle.

 • Malingsprosess av korn for drikker

  Malingsprosessen som kombinerer avansert og konvensjonell våt- og tørrmaling. Malemetoder for korn til drikker sikrer god bevaring og optimal maling av endospermen, som gir en rekke fordeler for bryggeprosessen og sluttproduktet.

 • Urteraffineringsprosess

  Overføre vørteren fra vørterkobberet til boblebadet for å rense vørteren av uoppløst humle og proteinsamlinger og gjøre den klar til avkjøling.

 • Moseprosess

  Håndtere moseprosessen og forstå innflytelsen den har på kvalitet og karakter av ferdig gjæret drikk.

 • Urtekokeprosess

  Koke vørter hvor bryggeren tilsetter humle til vørteren og koker blandingen i en blanding som inneholder kobber. De bitre forbindelsene i vørteren gir ølet lengre holdbarhet.

 • Brygghusprosesser

  Prosesser og teknikker som råstoffene omdannes til, omdannes til gjærbart substrat til produksjon av øl.

 • Moderne bryggesystemer

  De mest ajourførte systemene og de beste tilgjengelige teknikkene i bryggeindustrien.

Ferdigheter

 • Arbeide på et matbehandlingsteam

  Samarbeid i et team med andre fagpersoner innen matbehandling for mat- og drikkeindustrien.

 • Støtte forvaltning av råmaterialer

  Støtte administrasjonen av råmaterialer og planter som avdelingen trenger i produksjonen. Føre tilsyn med behovet for materiale, og varsle når lagerbeholdningen når nivåer for ny bestilling.

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Følge produksjonsplan

  Følge produksjonsplanen og ta hensyn til alle krav, tidspunkter og behov. Denne planen skisserer hvilke enkeltelementer som må produseres i hvert tidsrom, og omfatter ulike aspekter som produksjon, personalplanlegging, lagerbeholdning osv. Det er vanligvis knyttet til produksjon, der planen viser når produktene vil etterspørres, og hvor mye som vil etterspørres. Bruke all informasjon til den faktiske gjennomføringen av planen.

 • Betjene en varmebehandlingsprosess

  Bruke varmebehandling som er rettet mot å tilberede og konservere halvfabrikata eller ferdige matprodukter.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Måle tettheten til væsker

  Måle tettheten til væsker, inkludert oljer, ved bruk av instrumenter som hygrometre eller svingende rør.

 • Håndtere kvernemaskin

  Operere en slipemølle som maler korn, som kakaobønner eller kaffebønner, for produksjon av pulver eller masser med forskjellige konsistenser og kornstørrelser.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Administrere mellomlangsiktige mål

  Overvåke tidsplaner på mellomlang sikt med kvartalsvise budsjettestimater og avstemninger.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Sjekke flasker med tanke på emballasje

  Sjekke flasker med hensyn til emballasje. Bruke testprosedyrer for å kontrollere om flasken er egnet til å inneholde mat- og drikkeprodukter. Følge spesifikasjoner for flaskefylling som er lovfestede eller bestemt av selskapet.

 • Betjene automatisert prosesskontroll

  Benytte et prosesskontroll- eller automatiseringssystem (PAS) som brukes til å kontrollere en produksjonsprosess automatisk.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Sterilisere fermenteringstanker

  Sterilisere arbeidsplass og utstyr ved hjelp av slanger, skrapere, børster eller kjemiske løsninger.

 • Måle pH

  Måle pH, som er en måleenhet for surhetsgrad eller alkalitet.

 • Planlegge mellomlangsiktige til langsiktige mål

  Planlegge langsiktige mål og kort- til mellomlangsiktige mål gjennom effektiv mellomlangsiktig planlegging og avstemmingsprosesser.

 • Betjene pneumatiske transportrenner

  Bruke pneumatiske transportrenner for å overføre produkter eller blandinger fra containere til lagringstanker.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Tolerere sterke lukter

  Tolerere sterk lukt som kommer fra varene som behandles under produksjon.

Source: Sisyphus ODB