Yrke operatør ved solenergianlegg

Operatører ved solenergianlegg betjener og vedlikeholder utstyr som produserer elektrisk energi fra solenergi. De overvåker måleutstyr for å sørge for sikker drift, og at produksjonsbehovene er oppfylt. De reagerer også på systemproblemer og reparerer feil.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Solenergi

  Energi som stammer fra lys og varme fra solen, og som kan utnyttes og brukes som en fornybar energikilde ved hjelp av forskjellige teknologier, f.eks. solceller (PV) for kraftproduksjon og termisk solenergi (STE) for produksjon av termisk energi.

 • Sikkerhetsforskrifter for elektrisk kraft

  Overholde sikkerhetstiltak som må treffes i forbindelse med installering, drift og vedlikehold av konstruksjoner og utstyr som fungerer i produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, f.eks. egnet sikkerhetsutstyr, utstyr for håndtering av prosedyrer, og forebyggende tiltak.

 • Elektrisk strøm

  Strøm som er elektrisk ladd, ført av elektroner eller ioner i et medium som en elektrolytt eller plasma.

 • Elektriske generatorer

  Prinsipper for og driften av innretninger som kan konvertere mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og vekselstrømsgeneratorer, rotorer, statorer, armaturer og felt.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde elektrisk utstyr

  Kontrollere elektrisk utstyr for funksjonssvikt. Iverksette sikkerhetstiltak, selskapets retningslinjer og gjeldende lovgivning angående elektrisk utstyr. Rengjøre, reparere og skifte ut deler og koblinger etter behov.

 • Reagere på uforutsette situasjoner knyttet til elektrisk kraft

  Iverksette strategiene som er utarbeidet som respons på nødssituasjoner samt reagere på uforutsette problemer i forbindelse med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, for eksempel strømbrudd, for raskt å kunne løse problemet og gå tilbake til normal drift.

 • Vedlikeholde konsentrerte solenergisystemer

  Gjennomføre rutinemessig vedlikehold samt reparasjoner av systemer som bruker reflekterende materialer, for eksempel linser og speil, og sporingssystemer for å konsentrere sollys i en stråle som driver et elektrisk kraftverk med varmeproduksjon.

 • Installere fotoelektriske systemer

  Installere systemer som genererer elektrisk energi ved å omdanne lys til elektrisk strøm, den fotovoltaiske effekten. Sørge for at forskrifter overholdes, og at det fotovoltaiske strømsystemet installeres på riktig vis.

 • Vedlikeholde fotoelektriske systemer

  Utføre vedlikeholdsoppgaver og reparasjoner på systemer som genererer elektrisk energi gjennom omgjøring av lys til elektrisk strøm, den fotoelektriske effekt. Sikre samsvar med reglene og korrekt installasjon av solcellesystemet.

 • Installere konsentrerte solenergisystemer

  Installere systemer som bruker reflekterende materialer, for eksempel linser og speil, og sporingssystemer for å konsentrere sollys til en stråle som driver et elektrisk kraftverk gjennom varmeproduksjon.

 • Føre registre over vedlikeholdstiltak

  Føre et skriftlig register over alle reparasjoner og vedlikeholdstiltak som er foretatt, inkludert informasjon om delene og materialene som er brukt, osv.

 • Overvåke elektriske generatorer

  Overvåke driften for elektriske generatorer i kraftstasjoner for å sikre funksjonalitet og sikkerhet, og for å identifisere behov for reparasjoner og vedlikehold.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

Source: Sisyphus ODB