Yrke operatør ved sukkerraffineri

Operatører ved sukkerraffineri betjener og styrer raffineriutstyr for å produsere sukker og beslektede produkter fra råsukker eller andre råvarer som maisstivelse.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sukkertyper

  Typer sukker og stivelse fra forskjellige råstoffer. Forskjeller i tekstur og søthetsnivået som ligger til grunn for en målt mengde av det raffinerte produktet.

 • Enzymatisk behandling

  Enzymatiske prosesser brukt i matproduksjon og i andre industrielle bioteknologiske prosesser.

 • De kjemiske egenskapene til sukker

  Kjemiske aspekter ved og sammensetning av sukker for å endre oppskrifter og gi kunder en opplevelse av fornøyelse.

Ferdigheter

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Måle sukkerraffinering

  Måle nivået av sukkerraffinering.

 • Overvåke sentrifugalseparatorer

  Betjene og overvåke sentrifugalseparatorer.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Utføre mattrygghetssjekker

  Gjennomføre mattrygghetssjekker for å sikre at krav, regelverk og annen god praksis for matproduksjon følges.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Overvåke sukkerensartethet

  Passe på at sukker og sentrifugerte produkter er ensartede og i henhold til kvalitetsstandarder.

 • Håndtere produktseparasjon i sukkerindustrien

  Håndtere produktene som er separert av sentrifugeringsmaskiner, for eksempel vasket melasse, moderlut (sirup) og sukkerkrystaller. Pakke produktene i forskjellige beholdere avhengig av egenskapene deres.

 • Håndtere maskiner for utskilling av maisstivelse

  Betjene maskiner som skiller ut maisstivelse, i henhold til relevante prosedyrer og samle inn de utskilte elementene og glukosen fra prosessen.

 • Utføre rengjøringsplikter

  Utføre rengjøringsoppgaver som å fjerne avfall, støvsuge, tømme søppelbøtter og utføre generell rengjøring av arbeidsområdet. Rengjøringsaktiviteter skal utføres i henhold til helse- og sikkerhetsforskrifter dersom det er påkrevd.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

Source: Sisyphus ODB