Yrke operatør ved sukkerraffineri

Operatører ved sukkerraffineri betjener og styrer raffineriutstyr for å produsere sukker og beslektede produkter fra råsukker eller andre råvarer som maisstivelse.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sukkertyper

  Typer sukker og stivelse fra forskjellige råstoffer. Forskjeller i tekstur og søthetsnivået som ligger til grunn for en målt mengde av det raffinerte produktet.

 • Enzymatisk behandling

  Enzymatiske prosesser brukt i matproduksjon og i andre industrielle bioteknologiske prosesser.

 • De kjemiske egenskapene til sukker

  Kjemiske aspekter ved og sammensetning av sukker for å endre oppskrifter og gi kunder en opplevelse av fornøyelse.

Ferdigheter

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Måle sukkerraffinering

  Måle nivået av sukkerraffinering.

 • Overvåke sentrifugalseparatorer

  Betjene og overvåke sentrifugalseparatorer.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Utføre mattrygghetssjekker

  Gjennomføre mattrygghetssjekker for å sikre at krav, regelverk og annen god praksis for matproduksjon følges.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Overvåke sukkerensartethet

  Passe på at sukker og sentrifugerte produkter er ensartede og i henhold til kvalitetsstandarder.

 • Håndtere produktseparasjon i sukkerindustrien

  Håndtere produktene som er separert av sentrifugeringsmaskiner, for eksempel vasket melasse, moderlut (sirup) og sukkerkrystaller. Pakke produktene i forskjellige beholdere avhengig av egenskapene deres.

 • Håndtere maskiner for utskilling av maisstivelse

  Betjene maskiner som skiller ut maisstivelse, i henhold til relevante prosedyrer og samle inn de utskilte elementene og glukosen fra prosessen.

 • Utføre rengjøringsplikter

  Utføre rengjøringsoppgaver som å fjerne avfall, støvsuge, tømme søppelbøtter og utføre generell rengjøring av arbeidsområdet. Rengjøringsaktiviteter skal utføres i henhold til helse- og sikkerhetsforskrifter dersom det er påkrevd.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

Source: Sisyphus ODB