Yrke ordensvakt

Ordensvakter holder konstant øye med folkemengden under spesifikke arrangementer, for eksempel taler, sportsbegivenheter eller konserter, for å forhindre og reagere raskt på hendelser. De kontrollerer inngangen til lokalet, overvåker folkemengdens oppførsel, håndterer aggressiv atferd og utfører nødevakueringer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Overvåkingsmetoder

  Overvåkingsmetoder som er brukt i innsamling av opplysninger og informasjon til etterforskning i forbindelse med undersøkelsen.

 • Brannsikkerhetsforskrifter

  Lovregler som skal anvendes for brannsikring og forebygging av brann i et anlegg.

 • Sikkerhetstrusler

  Typer trusler mot offentlig og privat sikkerhet, f.eks. ulovlig adgang, aggressiv atferd, overgrep, tyveri, overfall, kidnapping, drap og offentlig demonstrasjon.

Ferdigheter

 • Administrere nødevakueringsplaner

  Overvåke planer for rask og sikker nødevakuering.

 • Administrere tyveriforebygging

  Implementere tyveri- og ransforebyggende tiltak; overvåke sikkerhetsovervåkingsutstyr; sikre at sikkerhetsprosedyrer følges, om nødvendig.

 • Overvåke gjestetilgang

  Føre tilsyn med gjesters tilgang og sikre at gjestenes behov blir tatt hånd om, og at sikkerheten ivaretas, til enhver tid.

 • Samarbeide med sikkerhetsmyndigheter

  Reagere raskt på sikkerhetshendelser og brudd ved å ringe politiet og holde kontakt med andre relevante parter som er involvert i den potensielle rettsbehandlingen.

 • Sikre enkeltpersoner fysisk

  Hindre, eller holde igjen med makt, enkeltpersoner som bryter regelverk når det gjelder akseptabel oppførsel, som utgjør en trussel mot andre, og som utfører voldshandlinger, for å sikre at denne enkeltpersonen ikke kan fortsette med denne negative oppførselen, og for å beskytte andre.

 • Patruljere i områder

  Patruljere et utpekt område, se opp for og reagere på mistenkelige og farlige situasjoner, og kommunisere med beredskapsorganisasjoner.

 • Håndtere aggressiv atferd

  Reagere omgående på negativ atferd på en profesjonell måte ved å treffe passende og rettslige tiltak for å forhindre ytterligere aggressivitet, som muntlig advarsel, lovlig fjerning fra stedet eller anholdelse av den involverte. Rapportere detaljer om negativ atferd i tråd med organisasjonens prosedyrer.

 • Praktisere årvåkenhet

  Praktisere årvåkenhet under patrulje eller andre overvåkingsaktiviteter for å ivareta sikkerhet, se etter mistenkelig oppførsel eller andre alarmerende endringer i mønstre eller aktiviteter, og for å reagere raskt på disse endringene.

 • Kontrollere folkemasser

  Kontrollere en folkemasse eller opptøyer for å sikre at mennesker ikke krysser områder de ikke har adgang til, overvåke deres atferd og reagere på mistenkelig og voldelig atferd.

 • Håndtere konflikter

  Mekle mellom parter i konflikter og anspente situasjoner, for eksempel mellom tjenestebrukere, andre viktige personer som familier og institusjoner, arbeide for å oppnå en avtale eller forsoning og løse problemer.

 • Sørge for å ivareta besøkendes helse og sikkerhet

  Iverksette de nødvendige forholdsregler for å ivareta den fysiske sikkerheten for et publikum eller for personer som besøker en aktivitet. Forberede tiltak i tilfelle nødssituasjoner. Gi førstehjelp og ta ansvar ved evakueringer.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Identifisere terrortrusler

  Identifisere potensialet for terror som utgjør trusler og fare i et bestemt område ved å overvåke aktiviteten til potensielt farlige grupper, vurdere risikoer i ulike områder og samle informasjon.

 • Utføre sikkerhetskontroller

  Overvåke og kontrollere privatpersoners bager eller eiendeler for å sikre at personene ikke utgjør noen trussel, og at atferden deres er i henhold til loven.

 • Overholde prinsippene for selvforsvar

  Overholde prinsippet om at en person bør bruke så mye kraft som nødvendig for å forsvare seg mot et angrep. Bruk av dødelig kraft er begrenset til situasjoner som der angriperne selv bruker dødelig kraft.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Identifisere sikkerhetstrusler

  Identifisere sikkerhetstrusler under undersøkelser, inspeksjoner og patruljer, og treffe de tiltak som er nødvendige for redusere eller eliminere trusselen.

Source: Sisyphus ODB