Yrke ordreplukker

Ordreplukkere effektuerer ordrer manuelt. De henter bestilte varer og tar dem med til leveringsplattformen for behandling, eller til et sted der kundene kan hente dem. Det forventes at de plukker det antallet og den typen varer som er angitt i ordren, og at de oppfyller selskapets kvalitetskriterier. De setter også sammen leveranser som skal sendes til andre steder, som spesifisert av en overordnet. De palleterer vanligvis artiklene for hånd, og sørger for å sikre artiklene på pallen slik at de ikke beveger seg under transport, og at pallen er solid.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sikkerhetsforskrifter for lagre

  Organ for sikkerhetsprosedyrer i varehus og forskrifter for å hindre hendelser og farer. Følge sikkerhetsforskriftene og inspisere utstyret.

 • Typer av emballasje som brukes i industriforsendelser

  Kjenne til ulike typer emballasjematerialer som brukes til industriell transport, i samsvar med typen vare som skal transporteres. Overholde regelverket for emballering av varer.

Ferdigheter

 • Veie forsendelser

  Veie forsendelser og beregne maksimale vekter og dimensjoner, per pakke eller per vare, for hver sending.

 • Betjene materialhåndteringsutstyr

  Gjennomføre generelle fysiske aktiviteter på lager, som lasting, lossing og sortering av varer. Betjene håndteringsutstyret.

 • Sikre gods i henhold til arbeidsordre

  Feste bånd rundt stabler eller gjenstander før forsendelse eller lagring.

 • Administrere lagerbeholdning

  Administrere lagerbeholdning og kontrollere lager og transport av varer. Overvåke transaksjoner som for eksempel shipping, mottak og lagring.

 • Sjekke forsendelser

  Ansatte må være årvåkne og godt organisert for å sikre at inn- og utgående forsendelser er nøyaktige og uskadde. Denne beskrivelsen beskriver egentlig ikke kompetansen (eller oppgaven) foreslått av PT.

 • Vedlikeholde utstyr for materialhåndtering

  Identifisere og rapportere funksjonssvikt og skade på utstyr for materialhåndtering, håndtere batterikoblinger.

 • Overholde sjekklister

  Følge sjekklister og sikre at alle punkter som inngår i dem, er oppfylt.

 • Plukke ordrer for utsendelse

  Plukke ordrer for utsendelse og sørge for at riktig antall og varetype lastes og sendes. Merke produktartikler etter forespørsel.

 • Vedlikeholde varehusdatabase

  Holde digital varehusdatabase oppdatert og tilgjengelig for flere.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Vedlikeholde lagerkontrollsystemer

  Holde lagerkontrollsystemer oppdaterte og sørge for nøyaktighet på lager.

 • Bruke lagermerkingsverktøy

  Merke beholdere og beholdertagger eller produkter. Bruke lagermarkeringsverktøy.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Sikre effektiv utnyttelse av lagerplass

  Sikre effektiv bruk av lagerplassen og best mulig effektivitet, samtidig som miljø- og budsjettmål skal nås.

 • Behandle ordre fra nettbutikk

  Behandle ordrer fra nettbutikk; direktesalg, pakking og forsendelse.

 • Betjene motorsag

  Betjene mekanisk motorsag forsynt av elektrisk kraft, komprimert luft eller bensin.

 • Bruke emballeringsutstyr

  Bruke feste- og emballeringsverktøy som plastbånd, applikatorer og klebemidler, merke- og etiketteringsutstyr og tape.

 • Betjene stemmeplukkingssystemer

  Betjene stemmestyrte plukksystemer med ulike plukkemetoder; arbeide med muntlige instrukser og meldinger via hodetelefoner og en mikrofon.

 • Betjene lagerregistersystemer

  Bruke systemer for registrering av produkt-, emballasje- og ordreinformasjon i bestemte formater og registertyper.

 • Lagre lagervarer med presisjon

  Transportere varer i lageret og plassere dem på egnede og utpekte steder med presisjon for å maksimere bruken av rommet. Betjene gaffeltrucker eller andre instrumenter i denne aktiviteten.

 • Behandle kundeordrer

  Håndtere ordrer lagt inn av kunder. Motta kundens ordre og definere en liste over krav, en arbeidsprosess og en tidsramme. Utføre arbeidet som planlagt.

 • Vedlikeholde lagerets fysiske tilstand

  Utvikle og gjennomføre nye planløsninger for lagre for å holde lokalene i god stand; utstede arbeidsordrer for reparasjoner og utskiftninger.

Source: Sisyphus ODB