Yrke osteopat

Osteopater gir terapeutisk behandling av forstyrrelser i muskel-skjelett-systemet til pasienter med fysiske problemer, for eksempel ryggsmerter, leddsmerter og fordøyelsesproblemer. De bruker først og fremst manipulering av kroppsvev, berøring, strekking og massasjeteknikker, for å lette pasientens smerte og fremme en sunn livsstil.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Terapeutisk massasje

  Massasjeteknikker som brukes for å frigjøre smerte og lette andre symptomer knyttet til en rekke ulike medisinske tilstander.

 • Yrkesspesifikk etikk innen helsevesen

  Moralske standarder og prosedyrer, etiske spørsmål og forpliktelser knyttet til yrker i helsetjenester, f.eks. respekt for menneskeverdet, selvbestemmelse, informert samtykke og taushetsplikt.

 • Osteopati

  Type alternativ medisin som justerer kroppens muskelvev, ledd og bein.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Muskel- og skjelettanatomi

  Menneskers muskel- og skjelettsystem, som består av skjelettet, muskler, brusk, sener, ledd og annet bindevev som støtter og knytter sammen vev og organer. Systemets primære funksjoner hos mennesker, f.eks. å holde kroppen oppe, gjøre det mulig å bevege seg, og beskytte viktige organer.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

Ferdigheter

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Bidra i rehabiliteringsprosessen

  Bidra i rehabiliteringsprosessen for å forbedre aktiviteten, virkemåten og deltakelsen ved hjelp av en personsentrert og evidensbasert tilnærming.

 • Anvende personsentrert behandling

  Behandle personer som partnere i planlegging, utvikling og vurdering av omsorg, for å sikre at det er hensiktsmessig med hensyn til deres behov. Fokusere på dem og deres omsorgspersoner i alle beslutninger.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Overvåke pasienters fremgang knyttet til behandling

  Observere og rapportere om responsen til brukere av helsetjenester på medisinsk behandling, overvåke frem- eller tilbakeskrittene deres daglig og endre behandlingsmetodene når det er nødvendig.

 • Utføre makroskopisk undersøkelse av vev

  Undersøke sykt vev med bare øynene eller ved hjelp av forstørrelsesglass eller stereomikroskop.

 • Utvikle terapeutiske relasjoner

  Opprettholde den individuelle terapeutiske relasjonen for å engasjere individets medfødte helbredende evner for å oppnå aktivt samarbeid innen helseopplysning og helbredelsesprosesser, og maksimere potensialet for sunn endring.

 • Utføre dypvevsmassasje

  Anvende presise teknikker og trykk for å skape endringer i bestemte vevslag i kroppen.

 • Utføre helsetjenesteundersøkelse

  Vurdere den fysiske tilstanden til brukeren av helsetjenester, og samtidig ta hensyn til detaljert informasjon om tidligere skader, kirurgi, generell helse, ressurser og livsstil.

 • Diagnostisere muskel- og skjelettlidelser

  Identifisere pasientens ortopediske skader, som for eksempel brudd, forvridning, revnet leddbånd, forstuinger, seneskader, strekte muskler, prolaps, isjias, smerte i korsrygg, skoliose, leddgikt og osteoporose, beinsvulster, muskulær dystrofi og cerebral parese, klubbfot og ujevn beinlengde, abnormiteter i fingre og tær og vekstabnormiteter.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Føre behandlingsregistre

  Føre nøyaktige registre og sende rapporter om forskrevet behandling eller medisinering.

 • Utvikle osteopatiske behandlingskurs

  Utvikle nye osteopatiske behandlingskurs og gjennomgå eksisterende komponenter, for eksempel osteopatisk manuell terapi, manuell terapi av mykt vev og annet vev, terapeutisk bevegelsesområde, terapeutisk rehabiliteringstrening og bruk av teknologisk utstyr (ultralyd-, strekk-, elektro- og lysmodaliteter).

 • Foreskrive behandling for muskel- og skjelettskader

  Foreskrive ikke-invasive prosedyrer for skade, immobilisering av brukne bein ved bruk av splinter og gips, og anbefale terapeutiske øvelser, medisin og næringstilskudd.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Følge opp helsebrukernes behandling

  Vurdere og evaluere framdriften i den fastsatte behandlingen, ta ytterligere avgjørelser sammen med helsebrukerne og deres omsorgspersoner.

 • Registrere helsetjenestebrukernes fremgang relatert til behandling

  Registrere helsetjenestebrukernes fremgang etter behandling ved å observere, lytte og måle resultater.

 • Stille osteopatisk diagnose

  Stille en diagnose og lage en tverrfaglig eller osteopatisk behandlings-/oppfølgingsplan ved holde et intervju, arbeide med pasienter for å identifisere fysiske problemer og vansker som følge av sykdom, skade, funksjonshemming eller aldring, og ved å utføre en undersøkelse.

Source: Sisyphus ODB