Yrke overflateingeniør

Overflateingeniører undersøker og utvikler teknologier for produksjonsprosesser som bidrar til å endre egenskapene ved overflaten av bulkmateriale, f.eks. metall, for å redusere nedbryting ved korrosjon eller slitasje. De utforsker og bestemmer hvordan overflater på arbeidsstykker og produkter (av metall) kan beskyttes ved hjelp av bærekraftige materialer og testing med minst mulig avfall.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Korrosjonstyper

  Forskjellige typer oksidasjon og reaksjoner utløst av omgivelsene, f.eks. rust, punkttæring av kobber, spenningsriss med mer.

 • Overflateteknikk

  Ingeniørfaget som undersøker måter å motvirke forringelse av miljøet på, f.eks. korrosjon og deformasjon av overflater av materialer, ved å endre egenskapene til overflater og gjøre dem resistente mot miljøet der de vil bli brukt.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Industriell teknologi

  Området for teknikk som omhandler utvikling, forbedring og implementering av komplekse prosesser og systemer for kunnskap, mennesker, utstyr osv.

 • Produksjonsprosesser

  Materialer og teknikker som kreves i produksjons- og distribusjonsprosesser.

Ferdigheter

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

Source: Sisyphus ODB