Yrke oversetter

Oversettere overfører skrevne dokumenter fra ett eller flere språk til et annet, og sikrer at budskapet og nyansene forblir i det oversatte materialet. De oversetter materiale basert på en forståelse av det. De oversetter blant annet kommersiell og industriell dokumentasjon, personlige dokumenter, nyhetsartikler, romaner og annet litteratur og vitenskapelige tekster. De leverer oversettelsene i et hvilket som helst format.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Informasjonskonfidensialitet

  Mekanismene og regelverket som gjør det mulig med selektiv tilgangskontroll og garanti for at bare autoriserte parter (personer, prosesser, systemer og enheter) har tilgang til data, måten konfidensiell informasjon overholdes på og risikoen ved manglende overholdelse.

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • Kontorprogramvare

  Kjennetegn ved og virkemåte i dataprogrammer for kontoroppgaver, f.eks. tekstbehandling, regneark, presentasjon, e-post og database.

Ferdigheter

 • Forstå materialet som skal oversettes

  Lese og analysere innholdet og temaene i materialet som skal oversettes. Oversetteren må forstå hva som er skrevet for å kunne oversette innholdet på best mulig måte. Det er ikke alltid mulig med en ord-for-ord-oversettelse, og oversetteren må navigere i språket for å bevare budskapet i teksten på best mulig måte.

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Oppdatere språkferdigheter

  Undersøke eller praktisere språkkunnskaper for å holde seg oppdatert på språkendringer for best mulig oversetting eller tolkning.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Oversette tekster

  Oversette tekst fra ett språk til et annet mens betydningen av og nyansene i den opprinnelige teksten bevares, uten å legge til, endre eller utelate noe, og unngå å uttrykke personlige meninger og følelser.

 • Gjennomgå oversettelsesarbeid

  Lese oversatte tekster grundig for å sikre nøyaktighet og at formålet er oppnådd.

 • Oversette emneord

  Tolke og oversette emneord fra ett språk til et annet, med mål om å sikre en korrekt oversettelse.

 • Oversette ulike typer tekster

  Forstå naturen til teksttypen som skal oversettes, for eksempel kommersiell og industriell dokumentasjon, personlige dokumenter, journalistikk, romaner, kreativ skriving, sertifikater, myndighetsdokumentasjon og vitenskapelige tekster.

 • Bruke ordbøker

  Bruke ordlister og ordbøker for å søke etter betydningen, stavingen og synonymer for ord.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Vedlikeholde oppdatert faglig kunnskap

  Regelmessig delta på seminarer, lese fagpublikasjoner, aktivt delta i fagmiljøer.

 • Utvikle en oversettelsesstrategi

  Utføre forskning for bedre å forstå det aktuelle materialet og formulere riktige spørsmål for å få den nødvendige informasjonen.

 • Gi tilgang til skriftlig innhold

  Formidle opplysninger i skriftlig form via digitale eller trykte medier i henhold til målgruppens behov. Strukturere innholdet i henhold til spesifikasjoner og standarder. Anvende grammatikk og staveregler.

 • Overføre kildetekstens innhold

  Oversette tekster uten å tilføye, endre eller utelukke. Sørge for at det opprinnelige budskapet bevares. Ikke gi uttrykk for egne følelser og meninger.

 • Revidere oversettelsesarbeid

  Sammenligne og utføre tospråklig redigering ved å lese det oversatte arbeidet og sammenligne det med den originale teksten.

 • Korrekturlese tekst

  Lese en tekst grundig, se etter, kontrollere og rette feil for å sikre at innholdet kan publiseres.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Mestre språkregler

  Mestre teknikkene og praksisene for språkene som skal oversettes. Dette omfatter både morsmålet ditt og fremmedspråk. Være fortrolig med gjeldende standarder og regler og finne riktige uttrykk og ord å bruke.

 • Overholde oversettelseskvalitetsstandarder

  Overholde avtalte standarder, for eksempel den europeiske standarden EN 15038 og ISO 17100, for å sikre at krav til leverandører av språktjenester oppfylles og for å sikre ensartethet.

 • Følge etiske retningslinjer for oversettingsvirksomhet

  Utføre oversettelsesaktiviteter i samsvar med aksepterte prinsipper for hva som er rett og hva som er galt. Dette inkluderer rettferdighet, åpenhet og upartiskhet. Ikke bruk skjønn eller la personlige meninger påvirke kvaliteten på oversettelsen eller tolkningen.

Source: Sisyphus ODB