Yrke paleontolog

Paleontologer forsker på og analyserer livsformer som eksisterte i tidligere tidsaldre på jorden. De forsøker å fastslå livsformenes evolusjonsforløp og interaksjon med geologiske områder. De studerer både planter, virvelløse dyr og virveldyr og mennesker, og de ser på slike ting som økologi og klima.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Paleontologi

  Forskningsområdet som studerer økologien til fossiler, deres utvikling og samspill med andre organismer, og miljøet i perioden som startet for cirka 11700 år siden og opp til i dag.

 • Vitenskapelige modeller

  Den vitenskapelige virksomheten som består i å velge ut de relevante aspektene ved en situasjon og med sikte på å representere fysiske prosesser, empiriske objekter og fenomener som kan gi mulighet for bedre forståelse, visualisering eller mengdebestemmelse, og for å muliggjøre simulering som viser hvordan dette bestemte emnet vil opptre under gitte omstendigheter.

 • Geologisk tidsskala

  System for kronologisk måling som deler den geologiske historien inn i flere temporale deler og mindre inndelinger som tar hensyn til oldtidsliv, geografi og klima.

 • Geografiske informasjonssystemer

  Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

Ferdigheter

 • Skrive vitenskapelige artikler

  Presentere hypotese, funn og konklusjoner knyttet til din vitenskaplige forskning på ditt fagområde i en profesjonell publikasjon.

 • Bruke geografiske informasjonssystemer

  Arbeide med datasystemer, f.eks. geografiske informasjonssystemer.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Source: Sisyphus ODB