Yrke pantelåner

Pantelånere tilbyr lån til kunder ved å sikre dem med personlige gjenstander. De vurderer de personlige gjenstandene som er gitt i bytte mot lånet, de fastslår verdien og lånebeløpet som kan innvilges, og holder oversikt over varebeholdningen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Gjeldssystemer

  Prosesser som er nødvendige for å skaffe varer eller tjenester før betaling, og når en sum penger er skyldig eller forsinket.

 • Inkassoteknikker

  Teknikker og prinsipper som brukes til å samle inn forfalt gjeld fra kunder.

Ferdigheter

 • Føre registre over økonomiske transaksjoner

  Sortere alle økonomiske transaksjoner som er utført i den daglige driften av en virksomhet, og registrere dem i deres respektive regnskaper.

 • Administrere pantelånerbutikkinventar

  Følge med på pantelånerbutikkens inventar, og sørge for at det aldri er for mange eller for få gjenstander på lager. Tilpasse pantelånerbutikkens prosedyrer for å optimalisere inventarstatusen.

 • Utføre gjeldsundersøkelser

  Bruke forskningsteknikker og sporingsstrategier for å identifisere forfalte fakturaer og håndtere dem.

 • Foreta avgjørelser vedrørende lånesøknader

  Ta hensyn til risikovurderingen og -analysen og gjennomføre den endelige gjennomgåelsen av lånesøknaden for å godkjenne eller avslå lånet og sette i gang de nødvendige prosedyrene etter av avgjørelsen er tatt.

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Føre klientgjeldregistre

  Føre en liste over gjelden til klienter som ajourføres jevnlig.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Forhandle aktivaverdi

  Forhandle med eiere av eiendeler eller parter som deltar i håndtering av eiendelen, om eiendelens pengemessige verdi med tanke på salg, forsikring, bruk som sikkerhet eller andre formål, for å sikre kunden den økonomisk mest gunstige avtalen.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Bestemme videresalgsverdien til objekter

  Undersøke gjenstander etter tegn på skader eller forringelse, og ta hensyn til gjeldende etterspørsel etter brukte varer av gjenstandens art, for å kunne fastsette en sannsynlig pris for videresalg av gjenstanden, og for å bestemme hvordan gjenstanden kan selges.

 • Estimere verdien av brukte varer

  Undersøke artikler som eies av en enkeltperson for å avgjøre prisen ved å vurdere skader og ta hensyn til den opprinnelige prisen og etterspørselen etter slike artikler.

 • Innhente kundedata

  Innhente kundedata som kontaktopplysninger, betalings- eller faktureringsopplysninger; samle opplysninger for å fastslå kjøpshistorikk.

 • Vurdere kundetroverdighet

  Kommunisere med kunder for å vurdere om deres faktiske intensjoner er i samsvar med det de hevder, for å fjerne risiko fra en mulig avtale med kunden.

Source: Sisyphus ODB