Yrke pantelångarantist

Pantelånsgarantister sikrer overholdelse av retningslinjer for garantister. De deltar i implementeringen av nye retningslinjer for garantister. De gjennomgår også lukkede og avslåtte lån.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Evaluere kredittverdi av kjøper og verdi av eiendom som skal kjøpes

  Vurdere søknader om lån i fast eiendom der det ikke bare er den potensielle låntaker, men også eiendommen som omsettes, blir evaluert for å vurdere om eiendommen svarer til verdien og er omsettelig.

 • Boliglån

  Det økonomiske systemet for hvordan grunneiere eller potensielle grunneiere erverver penger, der lånet er sikret i selve eiendommen, slik at eiendommen kan tas tilbake av långiver ved manglende innbetalinger fra låntaker.

 • Bankvirksomhet

  Den brede og stadig voksende bankvirksomheten og finansielle produkter som forvaltes av banker, fra personbanker, bedriftsbanker, investeringsbanker, privatbanker, til forsikring, valutahandel, varehandel, handel med aksjer, futurer og opsjoner.

 • Aktuarvitenskap

  Regler for matematiske og statistiske teknikker for å fastsette mulige eller eksisterende risikoer i ulike næringer, f.eks. finans eller forsikring.

 • Tingsrett

  Loven og lovgivningen som regulerer alle ulike måter å håndtere eiendom på, f.eks. typer eiendom, håndtering av eiendomstvister og kontraktregler.

Ferdigheter

 • Kommunisere med bankfagfolk

  Kommunisere med bankfagfolk for å få informasjon om en bestemt finanssak eller prosjekt for personlige formål eller forretningsformål, eller på vegne av en kunde.

 • Analysere lån

  Undersøke og analysere lånene som gis til organisasjoner og enkeltpersoner gjennom ulike former for kreditt, som overtrekksbeskyttelse, eksportpakkekreditt, terminlån og kjøp av veksler.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Tolke finansregnskap

  Lese, forstå og tolke sentrale linjer og indikatorer i finansregnskap. Trekke ut de viktigste opplysningene fra finansregnskap, basert på behovene, og integrere disse opplysningene i utviklingen av departementets planer.

 • Undersøke boliglåndokumenter

  Undersøke dokumenter fra boliglåntakere eller finansinstitusjoner, for eksempel banker eller kredittkasser, relatert til et lån med pant i eiendom for å kontrollere betalingshistorikken for lånet, banken eller lånetakerens økonomiske situasjon, og annen relevant informasjon for å vurdere ytterligere tiltak.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Vurdere boliglånsrisiko

  Vurdere om låntakere av boliglån vil kunne betale lånet tilbake til rett tid, og om eiendommen vil kunne dekke verdien av lånet. Vurdere alle risikoer for låneparten og om det er gunstig å gi lånet.

Source: Sisyphus ODB