Yrke papirproduksjonstekniker

Papirproduksjonsteknikere sikrer en optimal produksjonsprosess i framstillingen av papir og relaterte produkter. De velger ut primære og sekundære råvarer og kontrollerer kvaliteten på dem. Dessuten optimaliserer de bruk av maskiner og utstyr samt de kjemiske tilsetningsstoffene til papirproduksjon.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Papirtyper

  De ulike kriteriene som brukes for å fastsette forskjeller i papirtyper, f.eks. ruhet og tykkelse, og de ulike framstillingsmetodene og tretypene papirtypene kommer fra.

 • Papirkjemi

  Den kjemiske sammensetningen av papir og stoffer som kan tilsettes massen for å endre papiregenskapene, f.eks. kaustisk soda, ammoniumsulfat og natriumsulfid.

 • Papirmassetyper

  Det skilles mellom typer papirmasse på grunnlag av deres fibertype og de spesifikke kjemiske prosessene som de ble laget i.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Papirproduksjonsprosesser

  De ulike trinnene i framstillingen av papir- og papprodukter, f.eks. flisproduksjon, bleking og trykking.

 • Papirstørrelser

  Forskjellige typer papirformater som folio, kvarto, oktavo og seksten-mo. Hver type viser hvor mange ganger papiret må brettes. Mens disse er eldre, er de i dag koplet sammen med ISO-standarder, f.eks. A-papirstørrelser.

Ferdigheter

 • Kontrollere papirkvalitet

  Overvåke alle deler av papirkvaliteten, for eksempel tykkelse, opasitet og glatthet, i henhold til spesifikasjonene samt for ytterligere behandling og sluttbearbeiding.

 • Teste papirproduksjonsprøver

  Innhente testprøver på ulike stadier i avsvertings- og gjenvinningsprosessen for papir. Behandle prøvene, f.eks. ved å tilsette en målt mengde fargestoffoppløsning, og teste dem for å bestemme verdier som pH-nivå, rivemotstand eller grad av oppløsning.

 • Optimalisere produksjon

  Analysere og identifisere styrker og svakheter i løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer. Formulere og planlegge alternativer.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Overvåke produksjonsutvikling

  Overvåke parametre for å holde oversikt over produksjonen, utviklingen og kostnadene innenfor ditt kontrollområde.

 • Planlegge tekniske aktiviteter

  Organisere tekniske aktiviteter før de startes.

 • Kontrollere kvaliteten på råmaterialer

  Kontrollere kvaliteten på de grunnleggende materialene som brukes til produksjon av halvfabrikater og ferdige produkter ved å vurdere noen av egenskapene, og ved behov velge ut prøver som skal analyseres.

 • Overvåke papirmassekvalitet

  Unngå dårligere kvalitet og lavere klasser av resirkulert papir og papirmasse ved å følge med på klebrighet, plast, farge, ublekede fibrer, lys og skitt.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Source: Sisyphus ODB