Yrke parfymør

Parfymører utvikler og forbedrer duftkjemikalier ved å formulere, teste og analysere dufter og deres innholdsstoffer, slik at sluttproduktet innfrir forventningene og behovene til kunder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • God produksjonspraksis

  Lovfestede krav og god produksjonspraksis (GMP) som brukes i den aktuelle bransjen.

 • Analytisk kjemi

  Instrumenter og metoder som brukes til å skille ut, identifisere og beskrive masse – de kjemiske bestanddelene til naturlige og kunstige materialer og løsninger.

 • Kosmetikkindustrien

  Leverandører, produkter og merker i kosmetikkindustrien.

Ferdigheter

 • Gjøre om formler til prosesser

  Bruke datamodeller og simuleringer til å gjøre om de spesifikke laboratorieformlene og -funnene til produksjonsprosesser.

 • Dokumentere analyseresultater

  Dokumentere, skriftlig eller elektronisk, prosessene og resultatene av analysene av prøvene.

 • Administrere kjemiske testprosedyrer

  Håndtere prosedyrene som skal brukes ved kjemisk testing. Utforme prosedyrene og gjennomføre tester i samsvar med dem.

 • Kjøre laboratoriesimuleringer

  Kjøre simuleringer av prototyper, systemer eller nylig utviklede kjemiske produkter ved hjelp av laboratorieutstyr.

 • Skrive spesifikasjoner

  Skrive dokumentasjon der de forventede produkt- eller tjenesteegenskapene er spesifisert. Sørge for at alle de nødvendige egenskapene til produktet eller tjenesten er dekket. Balansere detaljnivået med behovet for fleksibilitet.

 • Vurdere muligheten for å implementere utvikling

  Studere utviklinger og forslag til innovasjon for å fastslå hvordan de kan anvendes i virksomheten, og hvorvidt de er gjennomførbare ut fra ulike perspektiver, for eksempel økonomisk virkning, virksomhetens image og forbrukernes respons.

 • Kalibrere laboratorieutstyr

  Kalibrere laboratorieutstyr ved å sammenligne målinger – én med kjent omfang eller korrekthet, som er registrert av en pålitelig enhet, og en annen måling fra en annen laboratorieenhet. Gjennomføre målingene på en så lik måte som mulig.

 • Kontrollere kvaliteten på råmaterialer

  Kontrollere kvaliteten på de grunnleggende materialene som brukes til produksjon av halvfabrikater og ferdige produkter ved å vurdere noen av egenskapene, og ved behov velge ut prøver som skal analyseres.

 • Bruke utstyr for kjemisk analyse

  Bruke laboratorieutstyr, som for eksempel atomabsorpsjonsutstyr, pH- og konduktivitetsmålere eller saltspraykammer.

 • Teste dufter for å sjekke ut kundetilfredshet

  Prøve et nytt sett av duftstoffer i en valgt gruppe av frivillige kunder for å kontrollere hvordan de reagerer på de nye produktene, og hvor fornøyde de er med dem.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Lage duftformler

  Lage kjemiske formler for de allerede undersøkte nye duftene.

 • Bestemme dufttitler

  Opprette dufttitler slik at de gjenspeiler lukten til den nyutviklede duften.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

 • Forske på dufter

  Forske på nye kjemiske ingredienser for å utvikle nye og bedre duftkjemikalier.

Source: Sisyphus ODB