Yrke parkeringsvakt

Parkeringsvakter patruljerer gatene for å håndheve parkeringsbegrensninger, sørger for at trafikkflyten opprettholdes, sørger for sikkerheten til fotgjengere og påser at trafikk- og parkeringsbestemmelser blir overholdt. De hjelper til med å bekjempe og redusere kriminalitet ved å yte bistand under hendelser og tilby patruljetjenester.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Parkeringsbestemmelser

  Oppdatert regelverk og håndhevingsprosedyrer relatert til parkering.

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Rettshåndhevelse

  De ulike organisasjonene som deltar i håndheving av loven samt lover og forskrifter om håndheving av loven.

 • Lokalgeografi

  Omfang av fysiske og geografiske egenskaper og beskrivelser i et lokalt område, etter stedsnavn og ikke bare det.

Ferdigheter

 • Overvåke trafikkflyt

  Overvåke trafikken gjennom et bestemt punkt, som for eksempel et fotgjengerovergang. Overvåke antallet kjøretøyer, hastigheten de passerer med, og intervallet mellom to påfølgende biler.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Utstede bøter

  Gjenkjenne et brudd på lovgivningen og utstede passende bøter til lovbryteren i samsvar med forskriftene, og sikre at personen er klar over det bestemte bruddet han/hun utførte.

 • Eskortere fotgjengere over gaten

  Hjelpe fotgjengere som har problemer med å krysse gaten, ved å stoppe trafikken om nødvendig.

 • Regulere trafikk

  Styre trafikkflyten ved hjelp av håndsignaler, hjelpe reisende på veien og hjelpe folk med å krysse veien.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Bistå nødetatene

  Bistå politiet og nødetatene når dette er nødvendig.

 • Sikre lovanvendelse

  Sørge for at lover følges, og at de riktige tiltakene gjøres for å sikre lovoverholdelse i tilfelle brudd.

 • Patruljere i områder

  Patruljere et utpekt område, se opp for og reagere på mistenkelige og farlige situasjoner, og kommunisere med beredskapsorganisasjoner.

Source: Sisyphus ODB