Yrke partisekretær

Partisekretærer tar seg av de administrative oppgavene til et politisk parti, for eksempel forvaltning av budsjettet, journalføring, utarbeidelse av dagsordener osv. De sikrer også produktiv kommunikasjon med myndighetsorganer og med presse og medier.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Budsjettprinsipper

  Prinsipper for estimering og planlegging av prognoser for forretningsaktivitet, utarbeiding av regelmessige budsjetter og rapporter.

 • Statsvitenskap

  Styringssystemene, metodikken for å analysere politisk aktivitet og atferd samt teori og praksis med hensyn til å påvirke personer og erverv av styring.

 • Valglov

  Lovverk som omhandler prosedyrer for valg, f.eks. stemmegivning, valgkamp, hvilke prosedyrer kandidatene må følge, hvordan stemmene telles opp samt andre valgmessige prosedyrer.

Ferdigheter

 • Drive PR

  Utføre samfunnskontakt (PR) ved å håndtere spredning av informasjon mellom en person eller en organisasjon og offentligheten.

 • Samarbeide med politikere

  Etablere nettverk med myndighetspersoner på politisk nivå for å sikre produktiv kommunikasjon og bygge relasjoner.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Føre finansielle poster

  Holde oversikt over og fullføre alle formelle dokumenter som representerer økonomiske transaksjoner i en virksomhet eller et prosjekt.

 • Vedlikeholde profesjonelle registre

  Utarbeide og vedlikeholde registre over arbeid som er utført.

 • Analysere valgprosedyrer

  Analysere gjennomføringen av valg og kampanjer for å undersøke allmennhetens stemmeatferd, identifisere metoder der valgkampanjen kan forbedres for politikere og for å forutsi utfallet av valgene.

 • Gi råd om PR

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om PR-håndtering og -strategier for å sikre effektiv kommunikasjon med målgruppene og riktig formidling av informasjon.

Source: Sisyphus ODB