Yrke patentingeniør

Patentingeniører gir selskaper råd om forskjellige immaterialrettslige spørsmål. De analyserer oppfinnelser og utreder det økonomiske potensialet deres. De undersøker om det allerede er tildelt patentrettigheter for en oppfinnelse, og sikrer at disse rettighetene ikke blir berørt eller krenket.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Finansiell analyse

  Vurdere de finansielle mulighetene, midlene og statusen til en organisasjon eller enkeltperson ved å analysere finansregnskap og rapporter for å gjennomføre velinformerte forretninger eller med økonomiske beslutninger.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Juridisk terminologi

  De særlige termer og uttrykk som er brukt på det juridiske området.

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

 • Markedsanalyse

  Feltet for markedsanalyse og forskning samt særlige forskningsmetoder.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Markedsundersøkelser

  Prosesser, teknikker og formål som inngår i det første trinnet for å utvikle markedsføringsstrategier, f.eks. innsamling av informasjon om kunder og definisjonen av segmenter og mål.

 • Patenter

  Eneretter gitt av en stat til en til en oppfinners nyskapning i et begrenset tidsrom i bytte mot offentliggjøring av nyskapningen.

Ferdigheter

 • Gi råd om oppfinnelser

  Gi råd til oppfinnere og produsenter om hvorvidt oppfinnelsene vil få innvilget patent, ved å undersøke om oppfinnelsen er ny, innovativ og gjennomførbar.

 • Sikre lovanvendelse

  Sørge for at lover følges, og at de riktige tiltakene gjøres for å sikre lovoverholdelse i tilfelle brudd.

 • Presentere argumenter på en overbevisende måte

  Fremsette argumenter under forhandlinger eller en debatt, eller i skriftlig form, med sikte på å oppnå størst mulig oppslutning om saken som taleren eller skribenten representerer.

 • Lage patentutkast

  Gi en korrekt beskrivelse av oppfinnelsen med juridisk språk.

 • Gi juridisk rådgivning

  Gi råd til kunder for å sikre at deres handlinger er i samsvar med loven, i tillegg til å være de mest gunstige for situasjonen og det spesifikke tilfellet, for eksempel å gi informasjon, dokumentasjon eller råd om hvordan en kunde kan gå fram hvis de ønsker å reise sak mot noen eller noen reiser sak mot dem.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

Source: Sisyphus ODB