Yrke patologiassistent

Patologiassistenter bistår spesialiserte leger i patologi, i gjennomføringen av post mortem-undersøkelser, fører protokoll over prøver, celleprøver, organer og de respektive funnene og sørger for riktig avhendelse av disse. De utfører oppgavene sine under tilsyn av en lege.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Juridiske krav knyttet til likhustjenester

  De rettslige forpliktelsene og kravene til obduksjon på sykehus av en rettsmedisiner. Krav til dødsattest og tilhørende dokumentasjon og fjerning av organer.

 • Patologisk anatomi

  Patologisk anatomi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Smittevern

  Kanaler for overføring og metoder for å forebygge spredning av vanlige og viktige smittsomme organismer samt metodene som er tilgjengelige for sterilisering og desinfisering av patogene organismer, i forbindelse med forebygging av infeksjon.

 • Yrkesspesifikk etikk innen helsevesen

  Moralske standarder og prosedyrer, etiske spørsmål og forpliktelser knyttet til yrker i helsetjenester, f.eks. respekt for menneskeverdet, selvbestemmelse, informert samtykke og taushetsplikt.

 • Mikrobiologi-bakteriologi

  Mikrobiologi-bakteriologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Patologi

  Bestanddeler av en sykdom, årsaken, utviklingsmekanismer, morfologiske endringer i de kliniske konsekvensene av disse endringene.

 • Steriliseringsteknikker

  Metoder og teknikker som brukes for å ødelegge eller fjerne mikroorganismer, f.eks. virus og bakterier, som kan forurense medisinske instrumenter eller enhver type materiale i en setting innen helsestell.

Ferdigheter

 • Håndtere sterke inntrykk på likhus

  Tåle sterke lukter og traumatiserende syn etter dødsfall i forbindelse med trafikkulykker, selvmord eller mistenkelige dødsfall, og forholde seg rolig og mentalt klar.

 • Velge farekontroll

  Velge hensiktsmessige tiltak for farehåndtering og risikostyring.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Bistå i rekonstruksjon av kroppen etter obduksjon

  Bistå i rekonstruksjon og rengjøring av det døde legemet etter obduksjon.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Samarbeide med myndigheter knyttet til likhustjenester

  Kommunisere med politi, begravelsesbyrå, åndelig personell og avdødes pårørende.

 • Følge prosedyrer for kontroll av helsefarlige stoffer

  Følge prosedyrene for kontroll av helsefarlige stoffer (COSHH) for aktiviteter som involverer farlige stoffer, for eksempel bakterier, allergener, spillolje, maling eller bremsevæsker, som resulterer i sykdom eller personskade.

 • Ta prøver under obduksjon

  Innhente prøver fra liket, for eksempel kroppsvæsker og -vev i forbindelse med kliniske undersøkelser, transplantasjons- eller forskningsformål.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Gjennomføre besøk på bårerommet

  Geleide alle besøkende til bårerommet og passe på at de bruker egnet vernetøy og følger riktige prosedyrer. Opptre sympatisk overfor de pårørende som besøker likhuset for å identifisere eller skue de avdøde personene.

 • Administrere likhusfasilitet

  Gjennomføre den daglige driften av likhustjenesten ved å sørge for at instrumentene er rene og sterile, legge likene i kjølerom, spore prøvene som tas av de avdøde, og føre nøyaktige registre over aktivitetene som utføres på likrommet.

 • Utføre en obduksjon

  Åpen den avdødes kropp og fjerne organene for undersøkelse. Tolke funnene i samsvar med den kliniske historikken.

 • Lede infeksjonskontroll ved institusjonen

  Gjennomføre et sett med tiltak for å forebygge og bekjempe infeksjoner, utforme og innføre framgangsmåter og retningslinjer for sikkerhet og helse.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Gi informasjon om likhustjenester

  Gi informasjon til støtte i forbindelse med dokumentasjon som dødsattester, kremeringsskjemaer og enhver annen dokumentasjon som kreves av myndigheter eller den avdødes familie.

Source: Sisyphus ODB