Yrke pensjonsadministrator

Pensjonsadministratorer utfører administrative oppgaver i forvaltningen av pensjonsordninger, sikrer riktig beregning av klientens pensjonsytelser og overholdelse av juridiske krav, utarbeider rapporter og formidler relevant informasjon til kundene. De jobber i privat eller offentlig sektor.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Aktuarvitenskap

  Regler for matematiske og statistiske teknikker for å fastsette mulige eller eksisterende risikoer i ulike næringer, f.eks. finans eller forsikring.

 • Trygderett

  Lovgivning om vern av enkeltpersoner og støtte til og ytelser til helse, som helseforsikring, ytelser ved arbeidsløshet, velferdsordninger og annen økonomisk sikkerhet.

 • Offentlige trygdeprogrammer

  De ulike områdene for sosial trygghet gitt av myndighetene, de ulike rettighetene innbyggerne har, hvilke ytelser som er tilgjengelige, reglene som regulerer sosial sikkerhet og de ulike situasjonene hvor de gjelder.

 • Pensjonstyper

  Typer månedlige beløp som betales til en pensjonist, f.eks. arbeidsbaserte pensjoner, sosiale og statlige pensjoner, uførepensjoner og private pensjoner.

Ferdigheter

 • Ivareta åpenhet om informasjon

  Sikre at nødvendige eller etterspurte opplysninger oppgis klart og fullstendig, uten å tilbakeholde informasjon eksplisitt, til offentligheten eller anmodende parter.

 • Beregne ytelser

  Beregne ytelser som personer knyttet til organisasjonen har rett til, for eksempel arbeidstakere eller pensjonister, ved hjelp av opplysninger om personen og samspillet mellom offentlige ytelser og ytelser som opparbeides gjennom for eksempel arbeid.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Kommunisere med begunstigede

  Kommunisere med enkeltpersoner eller organisasjoner som har rett til å motta fordeler i form av midler eller andre rettigheter, for å få opplysninger om framgangsmåtene, for å sikre at mottakerne mottar de fordelene de har rett til og for å gi ytterligere opplysninger.

 • Oppgi finansiell produktinformasjon

  Gi kunden informasjon om finansielle produkter, det finansielle markedet, forsikringer, lån eller andre typer finansielle data.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Gi råd om sosialhjelp

  Rådgi innbyggere om myndighetsregulerte ytelser de er kvalifisert for, for eksempel dagpenger, familieytelser og andre trygdeytelser.

 • Anvende tekniske kommunikasjonsevner

  Forklare tekniske forhold for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre berørte parter på en klar og kortfattet måte.

Source: Sisyphus ODB