Yrke petroleumsingeniør

Petroleumsingeniører evaluerer gass- og oljefelter. De utformer og utvikler metoder for å utvinne olje og gass fra under jordens overflate. De maksimaliserer gjenvinningen av hydrokarbon til lavest mulig kostnad og jobber for å holde miljøpåvirkningen på et minimum.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Brønntestingoperasjoner

  Testmetoder, f.eks. volumetrisk strømningstesting og trykktesting, som beskriver brønnens evne til å produsere olje.

Ferdigheter

 • Samarbeide med brønntestingeniører

  Etablere relasjoner med brønntestingeniører for å optimere prosedyrer, ta avgjørelser angående datainnhentingsproblemer i sanntid.

 • Benytte reservoarovervåkning

  Forstå og bruke brønn- og reservoarovervåkning og fjernsansingsteknologi; overvåke reservoarnivået og velge ingeniørmessige inngrep ved behov.

 • Overvåke utvinningsloggoperasjoner

  Overvåke loggoperasjoner og føre tilsyn med operasjoner for testing og prøvetaking av formasjoner; analysere og tolke resultatene.

 • Utforme brønnflytsystemer

  Designe/utvikle systemer som bidrar til at brønnen fungerer. Betjene nedsenkbare pumper.

 • Rapportere brønnresultater

  Dokumentere og dele brønnresultater på en åpen måte og formidle resultatene til forretningspartnere, revisorer, samarbeidsteam og intern ledelse.

 • Forberede utvinningsforslag

  Forberede detaljerte utvinningsforslag ved å sette sammen informasjon om forholdene under overflaten på ekstraksjonsstedet og en avtale med de involverte partene.

 • Administrere produksjonsvæske i oljeproduksjon

  Håndtere problemer og forutse mulige problemer i forbindelse med væsker som brukes i produksjon av olje.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Samarbeide med fagfolk innen gruvedrift

  Etablere relasjoner med kommersielle ledere, geologer og produksjons-/reservoaringeniører, samarbeide for å analysere resultater fra borehullslogging og vurdere produksjonspotensialet.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Sette sammen reservoarytelsesplaner

  Utarbeide detaljerte utviklingsplaner for reservoarets ytelse. Bruke matematiske modeller for maksimalt økonomisk oppsving.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Gi petroleumsteknisk støtte

  Gi støtte under oljeletingsøktene; planlegge brønnoperasjoner og innhente relevante data; ha oppsyn og utføre etterbrønnsanalyser.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Håndtere problemer med produksjon av væske i olje og gass

  Håndtere problemstillinger og forutse problemer som kan oppstå med væsker som er involvert i produksjon av olje og gass.

 • Velge brønnutstyr

  Velge ut og kjøpe egnet utstyr for ulike funksjoner i brønnen.

 • Bestemme forsterkning av strømningshastighet

  Anbefale og vurdere forsterkning av strømningshastighet; forstå og gjennomføre syrebehandling eller hydraulisk frakturering på en trygg måte.

 • Forberede evalueringsprogrammer for brønnformasjon

  Klargjøre evalueringsprogrammer for brønnbygging. Kommunisere og samarbeide med forskningsteam.

 • Tolke utvinningsdata

  Behandle og tolke utvinningsdata og sende tilbakemelding til utviklingsteamene; legge funnene til grunn for konkrete driftsaktiviteter.

 • Administrere samspill mellom brønner

  Forstå og håndtere prosessen med at forskjellige brønner samspiller med hverandre.

Source: Sisyphus ODB