Yrke planleggingsansvarlig, gass

Planleggingsansvarlig, gass sporer og kontrollerer strømmen av naturgass mellom rørledninger og distribusjonssystemet, i samsvar med planer og etterspørselen. De rapporterer om naturgasstrømmen, sørger for at planen følges, eller foretar planleggingstilpasninger i tilfelle det oppstår problemer, for å forsøke å oppfylle etterspørselen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Transportforskrifter for rørledning

  Kjenne til transportforskrifter for rørledning og bruken i rørledningsfelter. Bruke transportforskrifter for rørledning i konstruksjonen av nye steder.

 • Gassforbruk

  Faktorer som er involvert i beregning av forbruk av gass i et bosted eller et anlegg, og metoder som kan redusere forbruket av gass, eller gjøre den mer effektiv.

 • Brenngass

  De ulike kvalitetene, farene og bruken av brenngass, f.eks. oksygenacetylen, oksygengasolin, oksygen-hydrogen med mer.

 • Krav til sikkerhet for varer transportert via rørledninger

  Kjenne til sikkerhetskrav og sikkerhetstiltak som er nødvendige for å unngå ulykker under transport av varer via rørledninger. Sikre tiltak for transport av olje og petroleumsprodukter, olefin, ammoniakk, CO2, hydrogen med mer.

 • Brenselfordelingssystemer

  Kjenne til alle sider ved brenselfordelingssystemer og komponenter, f.eks. rørsystemer, ventiler, pumper, filtre og drivstoffmonitorer.

Ferdigheter

 • Følge opp rutiner for service og vedlikehold av rørledninger

  Utføre oppfølgingsaktiviteter knyttet til planen, fordelingsplanen og den tjenesten som er besørges av rørledningsinfrastrukturen. Sikre at rørledningens ruteoppgaver utføres, og at de er i samsvar med kundeavtaler.

 • Redusere miljøpåvirkningen av rørledningsprosjekter

  Strebe for å redusere miljøpåvirkningen av rørledninger og det som transporteres i dem. Bruke tid og ressurser på å ta hensyn til miljøpåvirkningen av rørledninger, hvilke tiltak som kan utføres for å verne miljøet og den potensielle kostnadsøkningen i prosjektet.

 • Overvåke gassdistribusjonsoperasjoner

  Overvåke virksomheten til et gassdistribusjonssystem og driften av gassdistribusjonssystemer, for eksempel rørledninger, for å sikre samsvar med regelverk, effektiv drift og forsvarlig håndtering og vedlikehold av utstyr.

 • Sikre samsvar med bestemmelser innen rørledningsinfrastrukturer

  Sikre at forskriftene for drift av rørledninger oppfylles. Sikre at infrastrukturen til rørledningene er i samsvar med juridiske mandater, og at de overholder forskriftene for transport av varer via rørledningene.

 • Tilpasse energifordelingsplaner

  Overvåke prosedyrene som er involvert i distribusjon av energi, for å vurdere om energiforsyningen skal økes eller reduseres, avhengig av endringer i etterspørsel, og innarbeide disse endringene i distribusjonsplanen. Sikre at endringene overholdes.

 • Sikre overholdelse av gassfordelingsplan

  Overvåke driften av et gassfordelingsanlegg og gassfordelingssystemer for å sikre at målene for fordeling er oppfylt, og at kravene for gassforsyning er oppfylt.

 • Rapportere drivstoffdistribusjonshendelser

  Fylle ut skjemaer om funn ved kontroll av pumpesystemer, som temperatur og vannivå osv.; lage detaljerte rapporter over problemer eller hendelser som har inntruffet.

Source: Sisyphus ODB