Yrke politisk kampanjemedarbeider

Politiske kampanjemedarbeidere gir støtte under politiske kampanjer, gir råd til kandidaten og kampanjeledelsen om kampanjestrategier og koordinasjon av kampanjepersonalet, og utarbeider markedsførings- og undersøkelsesstrategier.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Gjennomføring av politisk valgkamp

  Prosedyrer som er involvert i gjennomføringen av en vellykket politisk kampanje, som spesifikke forskningsmetoder, kampanjeverktøy, kontakt med publikum, og andre strategiske aspekter knyttet til organisering og gjennomføring av politiske kampanjer.

 • Annonseringsteknikker

  Kommunikasjonsstrategiene for å overtale eller oppmuntre et publikum, og de ulike mediene som brukes for å nå dette målet.

Ferdigheter

 • Gi råd om offentlig omdømme

  Gi en kunde, for eksempel en politiker, kunstner eller annen person som er i det offentlige, råd om hvordan vedkommende bør presentere seg selv på en måte som foretrekkes av allmennheten eller et målpublikum.

 • Gi politikere råd om valgprosedyrer

  Gi politikere råd, før og etter valg, om kampanjeprosedyrer og politikerens offentlige presentasjon og fremgangsmåter som kan påvirke valg på en fordelaktig måte.

 • Utvikle mediestrategi

  Utvikle strategien for hvilken type innhold som skal leveres til målgrupper, og hvilke medier som skal brukes, og ta hensyn til egenskapene til publikum og media som vil bli brukt til levering av innhold.

 • Samordne med kolleger

  Samordne med kolleger for å sikre felles forståelse av arbeidet og bli enige om kompromisser det kan bli nødvendig for partene å inngå. Forhandle frem kompromisser mellom partene for å sikre at arbeidet generelt går mot måloppnåelse.

 • Gi råd om PR

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om PR-håndtering og -strategier for å sikre effektiv kommunikasjon med målgruppene og riktig formidling av informasjon.

 • Analysere valgprosedyrer

  Analysere gjennomføringen av valg og kampanjer for å undersøke allmennhetens stemmeatferd, identifisere metoder der valgkampanjen kan forbedres for politikere og for å forutsi utfallet av valgene.

Source: Sisyphus ODB