Yrke politisk rådgiver

Politiske rådgivere analyserer utviklingen i utenrikspolitikken og andre politiske anliggender, overvåker konflikter og rådfører seg om megling, samt andre utviklingsstrategier. De skriver rapporter for å sikre kommunikasjon med statlige organer og utvikler politikk og implementeringsmetoder.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Utvikling av utenrikspolitikk

  Utviklingsprosesser i utenrikspolitikken, f.eks. relevante forskningsmetoder, relevant lovgivning og operasjoner i utlandet.

 • Utenrikssaker

  Drift av en utenlandsavdeling i en regjering eller offentlig organisasjon og dens forskrifter.

Ferdigheter

 • Gi råd om risikostyring

  Gi råd om risikostyringspolicyer og forebyggingsstrategier og om iverksettelsen av disse, mens du tar i betraktning ulike risikoer for en bestemt organisasjon.

 • Gi råd om konflikthåndtering

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om overvåking av mulig konfliktrisiko og -utvikling, og om konfliktløsningsmetoder som spesifikt gjelder de identifiserte konfliktene.

 • Gi råd om utenrikspolitiske saker

  Gi offentlige myndigheter råd om utvikling og implementering av utenrikspolitikk.

 • Skrive situasjonsrapporter

  Skrive rapporter i henhold til spesifikasjoner og forskrifter i en organisasjon om situasjonen som skal rapporteres, for eksempel status for en undersøkelse, innsamling av opplysninger eller virksomheten.

 • Overvåke politiske konflikter

  Undersøke muligheten for og utviklingen av politiske konflikter i spesielle sammenhenger, for eksempel i eller mellom politiske partier, offentlige myndigheter eller mellom land, og identifisere de potensielle ringvirkningene for offentlig forvaltning og sikkerhet.

 • Analysere politikk relatert til utrenrikssaker

  Analysere de eksisterende retningslinjene for håndtering av utenrikspolitikk i en statlig eller offentlig organisasjon for å kunne evaluere dem og finne forbedringer.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

Source: Sisyphus ODB