Yrke postassistent

Postassistenter utfører posthåndtering, -sortering og -registrering og andre oppgaver i forbindelse med posttjenester, fra postkontorer eller tilknyttede organisasjoner. De fører oversikt over innkommende og utgående pakker og brev i virksomheten.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Samarbeide med transportselskaper

  Etablere relasjoner med transportselskaper for å forhandle om gunstige avtaler for transport av varer og dyr.

 • Sikre integriteten til postforsendelser

  Sikre at brev og pakker forblir hele, for å unngå skade. Sikre at pakker leveres til kunder i samme tilstand som de ble mottatt i.

 • Betjene postinformasjonssystemer

  Betjene postinformasjonssystemer for å registrere behandling og håndtering av post. Registrere feil og identifisere pakker som ikke er levert. Sørge for at post og småpakker kan spores helt til de leveres til mottakerne.

 • Arkivere registre over handelsvarelevering

  Registrere varelevering; rapportere avvik for å kontrollere kostnader og for å opprettholde korrekt lagerbeholdning.

 • Håndtere post

  Håndtere post i tråd med krav til personvern, HMS-krav og spesifikasjoner for forskjellige typer post.

 • Differensiere mellom pakketyper

  Identifisere og differensiere mellom forskjellige typer post og pakker som skal leveres. Vurdere forskjellene for å forutse de nødvendige verktøyene som kreves for levering.

 • Samordne med kolleger

  Samordne med kolleger for å sikre felles forståelse av arbeidet og bli enige om kompromisser det kan bli nødvendig for partene å inngå. Forhandle frem kompromisser mellom partene for å sikre at arbeidet generelt går mot måloppnåelse.

 • Analysere måter å redusere reisetiden på

  Analysere mulige forbedringer av reiseeffektiviteten ved å redusere reisetiden gjennom å endre ruter og skissere alternativer.

 • Registrere kundenes personopplysninger

  Samle og registrere kunders personopplysninger i systemet. Innhente alle signaturer og dokumenter som kreves for utleie.

 • Opptre pålitelig

  Fremstå på en slik måte at man kan stoles på eller settes lit til.

 • Jobbe i et logistikkteam

  Kunne jobbe sikkert i et logistikkteam, der hvert medlem av teamet fyller en rolle designet for å øke teamets effektivitet som helhet.

 • Arkivere beholdningsregistre

  Føre skriftlig register over mengden beholdning på lager, innkommende og utgående produkter som kreves for riktig drift av tjenester, reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver.

 • Anvende retningslinjer for informasjonssikkerhet

  Implementere retningslinjer, metoder og forskrifter for data- og informasjonssikkerhet for å overholde konfidensialitets-, integritets- og tilgjengelighetsprinsippene.

 • Organisere postleveranser

  Organisere levering av post og små pakker på en effektiv, konfidensiell og sikker måte.

 • Føre skriftlige registre over last

  Føre skriftlige registre over varemengden som lastes på eller lastes av. Spore tider, datoer og fullførte oppgaver.

 • Arkivere registre over kundeinteraksjon

  Registrere informasjon om henvendelser, kommentarer og klager fra kundene samt tiltak som skal iverksettes.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Etablere daglige prioriteringer

  Opprette daglige prioriteringer for ansatte. Håndtere multitasking-oppgaver på en effektiv måte.

 • Vedlikeholde personvernet til tjenestebrukere

  Respektere og opprettholde klientens verdighet og personvern for å beskytte hans eller hennes personopplysninger og tydelig forklare retningslinjer om personvern til klienten og andre involverte parter.

Source: Sisyphus ODB