Yrke postbud

Postbud leverer brev og pakker til boliger og bedrifter. De utfører postlevering og får underskrifter fra mottakerne. Postbud utfører andre oppgaver i forbindelse med posttjenester fra postkontorer eller tilknyttede organisasjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Databeskyttelse

  Prinsipper, etiske spørsmål, regelverk og protokoller for vern av personopplysninger.

 • Geografiske områder

  Kjenne geografiske områder i detalj. Vite hvor ulike organisasjoner kan ha operasjoner.

Ferdigheter

 • Implementere miljøverntiltak

  Håndheve miljøkriterier for å forhindre miljøskader. Etterstrebe effektiv ressursbruk for å forhindre avfall og redusere kostnader. Motivere kolleger til å treffe relevante tiltak for å drive virksomhet på en miljøvennlig måte.

 • Vedlikeholde personvernet til tjenestebrukere

  Respektere og opprettholde klientens verdighet og personvern for å beskytte hans eller hennes personopplysninger og tydelig forklare retningslinjer om personvern til klienten og andre involverte parter.

 • Etablere daglige prioriteringer

  Opprette daglige prioriteringer for ansatte. Håndtere multitasking-oppgaver på en effektiv måte.

 • Bruke geografiske informasjonssystemer

  Arbeide med datasystemer, f.eks. geografiske informasjonssystemer.

 • Håndtere post

  Håndtere post i tråd med krav til personvern, HMS-krav og spesifikasjoner for forskjellige typer post.

 • Organisere postleveranser

  Organisere levering av post og små pakker på en effektiv, konfidensiell og sikker måte.

 • Analysere måter å redusere reisetiden på

  Analysere mulige forbedringer av reiseeffektiviteten ved å redusere reisetiden gjennom å endre ruter og skissere alternativer.

 • Følge oppgitte instruksjoner

  Følge instrukser for å oppnå mål og oppfylle frister.

 • Betjene postinformasjonssystemer

  Betjene postinformasjonssystemer for å registrere behandling og håndtering av post. Registrere feil og identifisere pakker som ikke er levert. Sørge for at post og småpakker kan spores helt til de leveres til mottakerne.

 • Differensiere mellom pakketyper

  Identifisere og differensiere mellom forskjellige typer post og pakker som skal leveres. Vurdere forskjellene for å forutse de nødvendige verktøyene som kreves for levering.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Sikre integriteten til postforsendelser

  Sikre at brev og pakker forblir hele, for å unngå skade. Sikre at pakker leveres til kunder i samme tilstand som de ble mottatt i.

 • Opptre pålitelig

  Fremstå på en slik måte at man kan stoles på eller settes lit til.

Source: Sisyphus ODB