Yrke prissettingsspesialist

Prissettingsspesialister analyserer produksjonspriser, markedstendenser og konkurrenter, for å kunne fastsette riktig pris, under hensyntaken til varemerke- og markedsføringskonsepter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Datautvinningsmetoder

  Datautvinningsteknikker som brukes til å bestemme og analysere relasjonen mellom ulike elementer i økonomi og markedsføring.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

Ferdigheter

 • Administrere prissettingsdatabase

  Administrere en intern og ekstern database for å sikre at alle prisdata til enhver tid er riktige og oppdaterte.

 • Angi prisstrategier

  Anvende metoder som brukes til å angi produktverdi, og ta markedsforhold, konkurrenters handlinger, investeringskostnader og andre faktorer med i betraktning.

 • Sikre etterlevelse av forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse

  Gjennomføre og overvåke selskapets virksomhet i samsvar med forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse.

 • Administrere lønnsomhet

  Vurdere salgs- og profittresultatet regelmessig.

 • Føre finansielle poster

  Holde oversikt over og fullføre alle formelle dokumenter som representerer økonomiske transaksjoner i en virksomhet eller et prosjekt.

 • Utarbeide modeller for prisberegning som tar høyde for fastsatt/beregnet fortjeneste

  Utarbeide kostnads- og prismodeller på jevnlig basis ved å ta i betraktning driftskostnadene og kostnadene for materialer, forsyningskjeden og personell.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Forstå økonomisk forretningsterminologi

  Forstå betydningen av grunnleggende finansielle begreper og terminologi som brukes i foretak og finansinstitusjoner eller organisasjoner.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Utføre økonomisk analyse av prisstrategier

  Gjennomføre en grundig finansiell analyse for en bedrift, overvåke prissetting og strategier.

 • Identifisere prissettingsmuligheter

  Tilpasse prisene for å få størst mulig inntekt, inkludert prismerkede pakker, for å gjøre merkevaren mer attraktiv og utvikle virksomheten.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Lage statistiske prognoser

  Foreta en systematisk statistisk undersøkelse av data som representerer tidligere observert atferd for systemet, herunder observasjoner av nyttige prediktorer utenfor systemet.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Foreta prisanbefalinger

  Foreta prisanbefalinger basert på faktorer som standardkostnader, kampanjer, frakt, marginforventninger og kundeforhold.

Source: Sisyphus ODB