Yrke privatetterforsker

Privatdetektiver etterforsker og analyserer informasjon for å avdekke fakta. Undersøkelsene kan ha personlige, forretningsmessige eller juridiske formål, alt etter hva slags klienter det er snakk om. De utfører overvåkningsaktiviteter som å ta bilder, utføre bakgrunnssjekk og intervjue personer. Privatdetektiver kan hjelpe i straffesaker og sivile saker, for eksempel i forbindelse med barnefordeling, økonomisk svindel og trakassering på nettet, og kan lete etter savnede personer. De samler informasjonen i et dokument og overleverer dette til kunden, som avgjør hva som eventuelt skal gjøres videre.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kontrollmetoder

  Prosedyrer brukt til etterforskningsformål, som overvåking ved hjelp av fysiske og elektroniske midler, avhør av vitner, innsamling av objekter og data for vurdering og analyse samt fysisk og elektronisk forskning for innsamling av data.

 • Sivilrett

  Lovregler og anvendelsene som brukes i tvister mellom ulike parter.

 • Overvåkingsmetoder

  Overvåkingsmetoder som er brukt i innsamling av opplysninger og informasjon til etterforskning i forbindelse med undersøkelsen.

 • Intervjuteknikker

  Teknikker for å få informasjon fra mennesker ved å stille de riktige spørsmålene på riktig måte, og å få dem til å føle seg komfortable.

 • Rettshåndhevelse

  De ulike organisasjonene som deltar i håndheving av loven samt lover og forskrifter om håndheving av loven.

 • Strafferett

  Juridiske regler, konstitusjoner og regelverk som gjelder avstraffelse av gjerningspersoner.

Ferdigheter

 • Identifisere mistenkelig oppførsel

  Raskt avdekke og identifisere enkeltpersoner eller kunder som opptrer mistenkelig, og holde dem under observasjon.

 • Kontrollere forespørsellegitimitet

  Undersøke kundens interesse i en privat etterforskning før man godtar en avtale for å sikre at interessen ikke strider mot loven eller offentlig moral.

 • Praktisere årvåkenhet

  Praktisere årvåkenhet under patrulje eller andre overvåkingsaktiviteter for å ivareta sikkerhet, se etter mistenkelig oppførsel eller andre alarmerende endringer i mønstre eller aktiviteter, og for å reagere raskt på disse endringene.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Dokumentere bevis

  Dokumentere bevis som er funnet på et åsted i forbindelse med etterforskning eller ved presentasjon under en høring, på en måte som er i tråd med regelverket, for å sikre at bevis ikke utelukkes fra saken, og at registrene opprettholdes.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Gi informasjon

  Sikre at oppgitt informasjon er korrekt og av riktig kvalitet basert på type publikum og kontekst.

 • Utvikle etterforskningsstrategi

  Utvikle strategier som brukes i en etterforskning, for å samle inn opplysninger og etterretning på en mest mulig produktiv måte i samsvar med lovgivningen, og sørge for at strategien tilpasses for hver enkelt sak, slik at etterretning kan innhentes så raskt og effektivt som mulig.

 • Håndtere bevis

  Håndtere vitneutsagn som er viktig for en sak, på en måte som er i henhold til forskrifter, for ikke å påvirke det aktuelle vitneutsagnet og for å sikre at det er i en uberørt tilstand og kan anvendes i saken.

 • Analysere juridiske bevis

  Analysere bevis, for eksempel bevis i straffesaker, prosessdokumenter i en sak eller annen dokumentasjon som kan anses som bevis, for å få et godt overblikk over saken og løse den.

 • Kontrollere etterforskningssubjekt

  Innhente og kontrollere alle relevante opplysninger om en person, et selskap eller annet subjekt i forbindelse med en undersøkelse.

 • Gjennomføre undersøkelsesintervju

  Bruke faglige undersøkelser og intervjumetoder og -teknikker for å innhente relevante data, fakta eller opplysninger for å få nytt innsyn og virkelig forstå hva intervjuobjektet har å si.

Source: Sisyphus ODB