Yrke privatlærer

Privatlærere gir sine arbeidsgiveres barn, eller voksne, tilpasset undervisning som et tillegg til det alminnelige utdanningssystemet. De hjelper elever med å forbedre sin kunnskap og kompetanse i et bestemt fag, i eget tempo. Privatlærere lærer elevene studieteknikker og strategier som sikrer deres akademiske utvikling, og vurderer elevens progresjon.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

 • Lærevansker

  Lærevanskene noen studenter står overfor i en akademisk kontekst, særlig spesielle lærevansker, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og konsentrasjonsvansker.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

Ferdigheter

 • Hjelpe barn med lekser

  Hjelpe barn med skoleoppgaver. Hjelpe barnet med å tolke oppgaven og løsningene. Passe på at barnet pugger til prøver og eksamener.

 • Utføre tjenester på en fleksibel måte

  Tilpasse tjenestemetoden når omstendighetene endrer seg.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Vedlikeholde relasjoner med barnas foreldre

  Informere barns foreldre om planlagte aktiviteter, forventninger i programmet og barnas individuelle fremgang.

 • Konsultere studenters støtteapparat

  Kommunisere med flere parter, inkludert lærere og familien til studenten, for å diskutere studentens oppførsel eller faglige prestasjoner.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Veilede studenter

  Gi privat ekstraundervisning til enkeltstudenter for å styrke læringen deres. Støtte og veilede studenter som sliter med bestemt fag, eller som har lærevansker.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Gjennomføre planlegging

  Administrere sin tidsplan og sine ressurser for å fullføre oppgaver i rett tid.

 • Identifisere klienters behov

  Identifisere områder der kunden kan trenge hjelp, og undersøke mulighetene for å imøtekomme disse behovene.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Vurdere utviklingen til barn og ungdommer

  Vurdere de ulike aspektene ved utviklingsbehovene til barn og unge.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

Source: Sisyphus ODB