Yrke privatsjåfør

Privatsjåfører transporterer sine arbeidsgivere til et bestemt sted, trygt og i tide. De bruker navigasjonsutstyr for å komme fram raskest mulig, gir råd om vær- og trafikkforhold og følger lover og trafikkregler.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Passasjertransportforskrifter

  Kjennskap til konvensjoner og forskrifter for passasjertransport.

 • Geografiske områder

  Kjenne geografiske områder i detalj. Vite hvor ulike organisasjoner kan ha operasjoner.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

 • Effektiv oppfatning av transportmiljø

  Kjenne til den lokale transporttopografien, inkludert veier, travle områder og alternative ruter for å nå en destinasjon. Bruke kunnskap til å transportere kjøretøyet til sin destinasjon på den mest tid- og drivstoffeffektive måten, og minimere sikkerhetsrisikoer.

 • Mekaniske kjøretøydeler

  Kjenne til de mekaniske komponentene som brukes i kjøretøyer og identifisere og løse mulige feil.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde kjøretøyutseende

  Vedlikeholde kjøretøyets utseende ved vasking, rengjøring og ved å utføre mindre justeringer og reparasjoner.

 • Kontrollere kjøretøyets tilstand

  Holde kjøretøyet rent og i kjørbar stand. Sikre regelmessig vedlikehold av kjøretøyet og gi gyldige offisielle dokumenter, for eksempel lisenser og tillatelser, der dette er hensiktsmessig.

 • Lese kart

  Lese kart på en effektiv måte.

 • Kjøre i urbane områder

  Føre kjøretøyer i byområder. Tolke og forstå trafikkskiltene, trafikkreguleringen og trafikkreglene i en by.

 • Bistå passasjerer

  Hjelpe mennesker med å komme seg inn og ut av bilen eller andre kjøretøy ved å åpne dører, gi fysisk støtte eller holde eiendeler.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Kontrollere kjøretøyets ytelse

  Forstå og forutse ytelsen og virkemåten til et kjøretøy. Forstå begreper som retningsstabilitet, akselerasjon og bremseavstand.

 • Kjøre defensivt

  Kjøre defensivt for å maksimere trafikksikkerheten og spare tid, penger og liv. Forutse andre trafikanters atferd.

 • Parkere kjøretøy

  Parkere motordrevne kjøretøyer uten å sette kjøretøyets integritet og menneskers sikkerhet i fare.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruke GPS-systemer.

 • Jobbe i skift

  Arbeidet i roterende skift, der målet er å holde en tjeneste eller en produksjonslinje i gang kontinuerlig, hver dag i hele uken.

 • Fokusere på passasjerer

  Transportere passasjerer til bestemmelsesstedet på en sikker og rettidig måte. Gi tilfredsstillende kundeservice; informere passasjerer hvis det oppstår uventede situasjoner eller andre hendelser.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Levere privattransporttjenester

  Gjennomføre private transporttjenester i samsvar med alle gjeldende krav. Ta hensyn til hvordan arbeidet utføres for å kunne gi klientene best mulig service.

 • Kjøre kjøretøy

  Kunne kjøre kjøretøy; inneha riktig type førerkort for motorkjøretøyet som brukes.

 • Følge muntlige instruksjoner

  Ha mulighet til å følge muntlige instruksjoner fra kolleger. Forsøke å forstå og tydeliggjøre hva som forespørres.

 • Overholde standarder for personlig hygiene

  Opprettholde standarder for upåklagelig personlig hygiene og se velstelt ut.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Håndtere passasjereiendeler

  Håndtere passasjerenes eiendeler. Bistå reisende som er eldre eller har fysiske problemer ved å bære bagasjen deres.

Source: Sisyphus ODB