Yrke proberer

Proberere prøver og analyserer edle metaller som sølv og gull for å bestemme verdien og egenskapene ved komponenter ved hjelp av kjemiske og fysiske teknikker. De skiller også edle metaller eller andre komponenter fra andre materialer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • God laboratoriepraksis

  Lovfestede krav og god laboratoriepraksis (GLP) som brukes i den aktuelle bransjen.

 • Analytisk kjemi

  Instrumenter og metoder som brukes til å skille ut, identifisere og beskrive masse – de kjemiske bestanddelene til naturlige og kunstige materialer og løsninger.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Statistikk

  Studiet av statistisk teori, metoder og praksis, f.eks. innsamling, organisering, analyse, tolkning og presentasjon av data. Det omhandler alle aspekter ved data, inkludert planlegging av datainnsamling med hensyn til design av undersøkelser og eksperimenter for å anslå og planlegge arbeidsrelaterte aktiviteter.

 • Kjemiske prosesser

  Relevante kjemiske prosesser som brukes i produksjon, f.eks. rensing, separering, emulgerings- og dispergeringsbehandling.

 • Edle metallers egenskaper

  Variasjoner i edle metaller i henhold til tetthet, korrosjon, motstand, elektrisk ledningsevne, lysreflektivitet og kvalitet.

 • Dyrebare metaller

  Typer av sjeldne metall som forekommer naturlig og har en høy økonomisk verdi.

 • Metall- og metallmalmprodukter

  Hvilke metall- og metallmalmprodukter som er på markedet, bruksmåter, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

Ferdigheter

 • Teste råmineraler

  Ta prøver av mineralmaterialer til testformål. Utføre ulike kjemiske og fysiske tester av materialet.

 • Identifisere hensikten med analysen

  Identifisere kundens behov og velge de analysemetodene som vil være egnet for et bestemt formål, som kvalitetssikring, prosessutvikling eller forbedring, produksjon og vitenskapelig forskning.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Vedlikeholde malmbehandlingsutstyr

  Vedlikeholde og rengjøre utstyr; fjerne avfall og søl.

 • Separere metaller fra erts

  Anvende ulike kjemiske og fysiske (herunder magnetiske og elektriske) metoder for å separere metaller fra malm.

 • Håndtere kjemikalier

  Håndtere industrikjemikalier på sikkert vis; bruke dem effektivt og sørge for at det ikke gjøres skade på miljøet.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Bruke utstyr for kjemisk analyse

  Bruke laboratorieutstyr, som for eksempel atomabsorpsjonsutstyr, pH- og konduktivitetsmålere eller saltspraykammer.

Source: Sisyphus ODB