Yrke produksjonsarbeider, medisinsk utstyr

Produksjonsarbeidere, medisinsk utstyr produserer instrumenter, maskiner og apparater som kan brukes til å forebygge, diagnostisere eller behandle medisinske tilstander. Medisinsk utstyr kan være ikke-elektrisk, som slanger, nåler, dren og sterile pipetter, og elektriske, som pacemakere, MR-maskiner og røntgenmaskiner. Noen arbeider også med produksjon av medisinske møbler, som sykehussenger og operasjonsbord.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Steriliseringsteknikker

  Metoder og teknikker som brukes for å ødelegge eller fjerne mikroorganismer, f.eks. virus og bakterier, som kan forurense medisinske instrumenter eller enhver type materiale i en setting innen helsestell.

 • Materialer for medisinske enheter

  De forskjellige materialene som brukes til å skape medisinsk utstyr, som polymermaterialer, termoplastiske og termoherdende materialer, metallegeringer og lær. Ved valg av materiale må det rettes oppmerksomhet mot medisinske forskrifter, kostnader og biokompatibilitet.

 • Medisinsk utstyr

  Utstyr og enheter som brukes til diagnostisering, forebygging og behandling av medisinske problemer. Medisinsk utstyr omfatter et bredt spekter av produkter, fra sprøyter og proteser til MR samt høreapparater.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Produsere medisinsk utstyr

  Sette sammen medisinsk utstyr i samsvar med selskapets spesifikasjoner og nasjonale og internasjonale regler. Bruke spesialiserte materialer, verktøy og maskiner til å sette sammen det medisinske utstyret. Benytte støype-, sveise- eller bondingteknikker i henhold til typen medisinsk utstyr det er snakk om. Opprettholde et høyt renhetsnivå gjennom produksjonsprosessen.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Vedlikeholde medisinsk utstyr

  Sikre at alt medisinsk utstyr lagres og ivaretas slik at de opprettholder funksjonalitet og utseende.

 • Rengjøre komponenter under montering

  Rengjøre komponenter før de festes til andre sammenstillinger eller komponentgrupper under monteringsprosessen.

 • Bruke teknisk utstyr for sterilisering

  Arbeide med teknisk utstyr og maskiner, som dampsteriliserere, for å rense og desinfisere utstyr og enheter.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Pakke inn medisinske utstyr etter sterilisering

  Remontere og pakke inn nylig sterilisert medisinsk utstyr, forsegle og merke det korrekt for senere bruk.

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Montere sluttprodukt

  Installere og mekanisk justere alle komponenter og delsystemer i henhold til fabrikkforskrifter og juridiske standarder.

 • Bruke renromspåkledning

  Ha på seg klær som er egnet for miljøer som krever en høy grad av renhet for å kontrollere kontamineringsnivået.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Materialer til medisinske utstyr

  Behandle materialer som brukes i framstillingen av medisinsk utstyr, som metall-legeringer, stål, komposittmateriale eller polymerglass.

 • Teste medisinske enheter

  Sørge for at det medisinske utstyret passer til pasienten, og teste og evaluere det for å sikre at det fungerer som tiltenkt. Foreta justeringer for å sikre riktig tilpasning, funksjon og komfort.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produksjonslinjen.

Source: Sisyphus ODB