Yrke produksjonsleder, kjemiske produkter

Produksjonsledere innen kjemiske produkter koordinerer aktivitetene og personalet som er involvert i den kjemiske produksjonsprosessen, og sikrer at produksjonsmålene og fristene overholdes. De kontrollerer kvaliteten og optimaliserer prosessering av kjemikalier ved å sikre at definerte tester, analyser og prosedyrer for kvalitetskontroll utføres.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forskrifter om smitteeksponering

  Regler for eksponering for forurensede materialer eller farlige miljøer som virker inn på tiltakene knyttet til risikovurdering, reduksjon av videre eksponering, karantene og behandling av utsatte personer.

 • Analytisk kjemi

  Instrumenter og metoder som brukes til å skille ut, identifisere og beskrive masse – de kjemiske bestanddelene til naturlige og kunstige materialer og løsninger.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Kjemiske prosesser

  Relevante kjemiske prosesser som brukes i produksjon, f.eks. rensing, separering, emulgerings- og dispergeringsbehandling.

Ferdigheter

 • Definere kvalitetskriterier for produksjon

  Definere og beskrive kriteriene for måling av datakvaliteten for produksjonsformål, for eksempel internasjonale standarder og produksjonsregler.

 • Validere råvarer ved hjelp av egnet utstyr

  Utføre utstyrsvalidering og kalibrering, i tillegg til metoder og prosedyrer for mottak av råstoff fra leverandører.

 • Administrere inspeksjon av kjemiske prosesser

  Administrere inspeksjonen av kjemiske prosesser, og sørge for at inspeksjonsresultatene dokumenteres, at inspeksjonsrutinene er godt skrevet og at sjekklistene er oppdatert.

 • Formidle testresultater til andre avdelinger

  Formidle testinformasjon som testplaner, prøvetestingstatistikk og testresultater til de relevante avdelingene.

 • Dokumentere analyseresultater

  Dokumentere, skriftlig eller elektronisk, prosessene og resultatene av analysene av prøvene.

 • Bruke utstyr for kjemisk analyse

  Bruke laboratorieutstyr, som for eksempel atomabsorpsjonsutstyr, pH- og konduktivitetsmålere eller saltspraykammer.

 • Håndtere avfall

  Håndtere eller kassere betydelige mengder avfallsmaterialer eller farlige materialer. Sikre at nødvendige lisenser og tillatelser er på plass, og at rimelige administrasjonspraksiser, bransjestandarder eller at landbrukspraksis som vanligvis aksepteres, følges.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Håndtere restgasser

  Håndtere tømming av restgasser fra sylinderen.

 • Overvåke arbeidernes sikkerhet

  Sørge for at anleggspersonellet er trygt. Kontrollere at personlig verneutstyr og vernetøy brukes på riktig måte. Forstå og implementere sikkerhetsrutiner.

 • Administrere kjemiske testprosedyrer

  Håndtere prosedyrene som skal brukes ved kjemisk testing. Utforme prosedyrene og gjennomføre tester i samsvar med dem.

 • Overvåke kjemisk prosesstilstand

  Overvåke samsvar med den kjemiske prosessen, sjekke alle indikatorer eller varselsignaler levert av instrumentene, f.eks. registrering av instrumenter, strømningsmålere og panellamper.

 • Unngå kontaminering

  Unngå blanding eller kontaminering av materialer.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Kjøre laboratoriesimuleringer

  Kjøre simuleringer av prototyper, systemer eller nylig utviklede kjemiske produkter ved hjelp av laboratorieutstyr.

 • Utvikle kalibreringsprosedyrer

  Utvikle testprosedyrer for testing av instrumentprestasjon.

Source: Sisyphus ODB